ja_mageia

Raporlama

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri Yıllık Ücretli İzin Sürelerinin Kullanımı Hk.
Yıllık Ücretli İzin Sürelerinin Kullanımı Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/65

Sirküler Tarihi: 09.11.2015

Konu:  Yıllık Ücretli İzin Sürelerinin Kullanımı Hk.


Bilindiği gibi 4857 Sayılı İş Kanunun 53.üncü maddesinde işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

az olamaz. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanmakta olup,  ayrıca onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 56.maddesinin 3. fıkrasında; “Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.” şeklinde belirleme bulunmakta olup, yıllık izinlerin en az on gün süre ile kullandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 21 Ocak 2014 tarihli kararında eğer işçinin talebi mevcut ise o zaman kullanılan izin günleri on günden az da olsa kullanılmış kabul edilmesi gerektiği ve hesap yapılırken bu günlerin mahsup edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre; işçiye talebi mevcut ise yıllık izinleri on günden az olacak şekilde de kullandırılabilir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler