ja_mageia

Raporlama
There are no translations available.

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Home 2014 Yılı Sirkülerleri
2014 Yılı Sirkülerleri
KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No :2014 / 033

Sirküler Tarihi :23.10.2014

KONU: KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 1) 16.10.2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, 01.11.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Yapılan değişiklikler; değişiklik öncesi ve değişiklik sonrası hali ile aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Read more...
 
2014 Yılı 3.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No :2014 / 032

Sirküler Tarihi :23.10.2014

KONU: 2014 Yılı 3.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

15.10.2014 tarih ve 35 numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu sirkülerine göre 2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,59'dur.

 
Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No :2014 / 031

Sirküler Tarihi :23.09.2014

KONU: Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar

11 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanunun 74’üncü maddesinde “Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar” hakkında düzenlemeler yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeye göre;

- Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin,

- 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında yer alması şartıyla,

  • İşletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını
  • İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını,

beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

Beyan tarihi Kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihini izleyen üçüncü ayın sonu yani 31.12.2014 tarihidir.

Beyan edilecek bu tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanıp beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Kanunda ayrıca; bu madde kapsamında ödenen vergilerin gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyeceği ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacak olup, bu beyanlar nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faizin aranmayacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan Maliye Bakanlığı Kanunla ilgili çalışmalara devam etmekte olup 6552 nolu Kanuna ilişkin tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu düzenlemelerle ilgili detay açıklamalar, tebliğ yayımlandıktan sonra sirküle edilecektir.

 
SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No :2014 / 030

Sirküler Tarihi :23.09.2014

KONU: SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

11 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun ile vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Bu Kanunun 81.inci maddesi ile 5510 sayılı SGK Kanununa eklenen geçici 60. Madde ile 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Yeniden yapılandırmaya tabi olan alacaklar aşağıda sıralanmıştır;

Read more...
 
Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No :2014 / 029

Sirküler Tarihi :23.09.2014

KONU: Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

11 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun ile vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Söz konusu Kanunun 73’üncü maddesinde yer alan vergi ve diğer kamu alacaklarından, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki;

- 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),

Read more...
 
E-Fatura Kullanıcılarının E-Fatura Düzenleyip Gönderdikten Sonra Zarf Durum Takibi Yapmaları Gerekliliği Hakkında Bilgilendirme PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No :2014 / 028

Sirküler Tarihi :22.09.2014

KONU: E-Fatura Kullanıcılarının E-Fatura Düzenleyip Gönderdikten Sonra Zarf Durum Takibi Yapmaları Gerekliliği Hakkında Bilgilendirme

Yapılan duyuruda; e- fatura kullanıcısı olan bazı mükelleflerin e-faturayı düzenleyip gönderdikten sonra zarf durum takibi yapmadıklarının anlaşıldığı ve bu durumda e-Fatura uygulamasındaki üç yöntem için ne yapılması gerektiği açıklanmıştır.

Sirkülerimiz ekinde sunulan duyuru metninin orijinal linkine buradan ulaşabilirsiniz.

 
TMS Uygulama Kapsamına ilişkin 21/8/2014 tarihli ve 26 no’lu Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No :2014 / 027

Sirküler Tarihi :11.09.2014

KONU: TMS Uygulama Kapsamına ilişkin 21/8/2014 tarihli ve 26 no’lu Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TMS Uygulama Kapsamına ilişkin 21/8/2014 tarihli ve 26 no’lu Kurul Kararı 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TMS Uygulma Kapsamına ilişkin 17.11.2012 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 no'lu Kurul Kararı'nda yer alan “6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacaklar” düzenlemesine yeni kararda yer verilmemiştir.

Read more...
 
İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No :2014 / 025

Sirküler Tarihi :01.09.2014

KONU: İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru

SGK tarafından 26.08.2014 tarihinde yapılan duyuruya göre, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerce halen Kuruma kağıt ortamında verilen işyeri bildirgeleri bundan böyle (isteğe bağlı olarak) Türkiye genelinde elektronik ortamda gönderilebilecektir.

Bahse konu uygulamaya https://uyg.sgk.gov.tr/stw/welcome.do uygulamalar/linkinde yer alan “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” seçeneğinden erişilmesi mümkün bulunmaktadır.

 
Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesinin Yürürlüğü PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No :2014 / 024

Sirküler Tarihi :20.08.2014

KONU: Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesinin Yürürlüğü

Danıştay 4. Dairesi 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6.2.4.3.” bölümünde yer alan aşağıdaki paragraf hakkında yürütmenin durdurulması kararı vermişti

Esas No: 2013/2951, Tarihi: 16.9.2013: “Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.”

Read more...
 
Borç Bilgilendirme Servisi" Güncel Borç Bilgisi Sorgulanabilecek Şekilde Yenilenmiştir PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No :2014 / 023

Sirküler Tarihi :20.08.2014

KONU: Borç Bilgilendirme Servisi" Güncel Borç Bilgisi Sorgulanabilecek Şekilde Yenilenmiştir.

8 Ağustos 2014 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi www.gib.gov.tr internet adresinde yapılan duyuruya göre;

2012 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi intvd.gib.gov.tr üzerinden hizmet veren Borç Bilgilendirme Servisi, 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kesinleşmiş vergi ve vergi dairesine intikal etmiş diğer kamu alacaklarına ilişkin borç bilgilerinin anlık olarak öğrenilebilmesine imkân verecek şekilde yenilenmiştir.

Güncel tüm vergi borçları ile diğer kamu alacaklarına ilişkin borçlara ilişkin (usulsüzlük cezaları, vergi ziya-ı cezası, nüfus para cezası, askerlik para cezası, yükseköğrenim harç ve kredi borcu, karayolları geçiş ücret/idari para cezaları ve diğerleri) ayrıntılar 7/24 www.gib.gov.tr adresinden ücretsiz olarak öğrenilebilecektir.

Anlık borç sorgulaması, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile belediyelerin tahsil ettiği vergileri kapsamamaktadır.

 
İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No :2014 / 022

Sirküler Tarihi :20.08.2014

KONU: İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları

SGK tarafından 15.08.2014 tarihinde yapılan duyuruya göre;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce işten ayrılan sigortalılar için e-Bildirge sisteminde işten ayrılış bildirgesi düzenlenirken, hem işverenlere hem de adına işten ayrılış bildirgesi verilen sigortalılara yönelik ekranda yer alacak olan genel sağlık sigortası bilgilendirme yazıları hazırlanmıştır.

Sigortalıların işten ayrılmalarından sonra, sorunsuz bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla genel sağlık sigortasına ilişkin bilgilendirme yazılarının işverenler tarafından işten ayrılan sigortalılara verilmesi önem arz etmektedir.

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3