ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı
There are no translations available.

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Home 2015 Yılı Sirkülerleri
2015 Yılı Sirkülerleri
Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı - Asgari Ücret Bilgi Notu PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2015-97

Sirküler Tarihi: 31.12.2015

Konu:  Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı - Asgari Ücret Bilgi Notu

www.sgk.gov.tr internet sitesinde yayımlanan T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Asgari Ücret Bilgi Notu sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Asgari ücret bilgi notunda asgari ücretle ve asgari ücret artışı nedeniyle işverenlerin ek maliyetlerinin % 40'ının hazine tarafından karşılanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Read more...
 
Prime Esas Kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2015-96

Sirküler Tarihi: 31.12.2015

Konu:  Prime Esas Kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 30.12.2015 tarih ve 2015/1 karar numaralı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretin 54,90 TL olarak uygulanmasına işveren temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla karar verilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 82. maddesinde günlük kazanç sınırları tanımlanmıştır. Buna göre 5510 Sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak hesaplanmaktadır.

Buna göre sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların,2016 yılının tamamında uygulanacak olan alt ve üst sınırları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

Read more...
 
2016 Yılında Geçerli Asgari Geçim İndirimi Tutarları PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2015/95

Sirküler Tarihi: 31.12.2015

Konu:  2016 Yılında Geçerli Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

- Mükellefin kendisi için % 50'si,

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;

İlk iki çocuk için % 7,5,

Üçüncü çocuk için % 10,

Diğer çocuklar için % 5'idir.

Asgari geçim indirimi, yukarıdaki şekilde belirlenen tutar ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. Bu nedenle Asgari Geçim İndirimi tutarı her ne olursa olsun 209,99 TL'nı aşamayacaktır. (Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi 209,99 TL'dir.)

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanmalıdır. Boşananlar için ise indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmalıdır.

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre;

Read more...
 
2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Günlük 54,90 TL olarak belirlendi. PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2015/94

Sirküler Tarihi: 31.12.2015

Konu:  2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Günlük 54,90 TL olarak belirlendi.

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 30.12.2015 tarih ve 2015/1 karar numaralı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretin 54,90 TL olarak uygulanmasına işveren temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla karar verilmiştir.

  • Aşağıdaki tabloda 2016 yılında ödenecek olan net asgari ücret ve 01.07.2015-31.12.2015 tarihlerinde geçerli net asgari ücret hesaplaması yer almaktadır;
Read more...
 
E-Tebligat Başvurusu Süresi 01.04.2016 Tarihine Kadar Ertelenmiştir. PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2015-93

Sirküler Tarihi: 29.12.2015

Konu: E-Tebligat Başvurusu Süresi 01.04.2016 Tarihine Kadar Ertelenmiştir.

29.12.2015 tarih 29577 Nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 467 Nolu VUK Genel Tebliği ile 5.1. Kurumlar ve Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi zorunluluğunun başlangıç tarihi 01.04.2016 tarihi olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2015/92

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri

Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de 466 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Read more...
 
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hak. PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2015/91

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hak.

Mükelleflere kullanılma zorunluluğu getirilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemine kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servisi vb. işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de 465 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş. 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Read more...
 
Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası ve benzeri Etkinlikler İçin Bilet Düzenleyen Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemeleri PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2015/90

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu:   Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası ve benzeri Etkinlikler İçin Bilet Düzenleyen Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemeleri

Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası ve benzeri Etkinlikler İçin Bilet Düzenleyen Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin usul ve esaslar 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 463 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Read more...
 
Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemeleri PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2015/89

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu:   Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemeleri

Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 462 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Read more...
 
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlangıcı 1 Ocak 2017 tarihi olarak değiştirilmiştir. PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2015/88

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu: İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlangıcı 1 Ocak 2017 tarihi olarak değiştirilmiştir.

20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nin "3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklik 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 461 seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır.

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.”

Buna göre; ihracat işlemlerinde e-fatura uygulaması başlangıcı 1 Ocak 2016 olarak belirlenmişken; 1 Ocak 2017 olarak değiştirilmiştir.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Read more...
 
1 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddesine göre miktar ve hadler. PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2015/87

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu: 1 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddesine göre miktar ve hadler.

25.12.2015 tarih ve 26573 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 460 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2015 yılı için % 5,58  olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9