ja_mageia

Raporlama

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
Anasayfa HUKUK ve İDARİ HİZMETLER Gümrük Müşavirliği
Gümrük Müşavirliği PDF Yazdır e-Posta
DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sonradan Kontrol Danışmanlığı
  • Gümrük Müfettiş ve Kontrolörlerince “Sonradan Kontrol” denetimine alınan firmalara yönelik danışmanlık, asistanlık ve süreç yönetimi hizmeti
Risk Analizi
  • Firmanın ithalat, ihracat, dahilde işleme, geçici ithalat, hariçte işleme rejimine ilişkin dosyaları, banka hareketleri ile muhasebe kayıt ve belgelerinin incelenerek risk unsurlarının tespiti
Fayda-Maliyet Analizi, Süreç Analizi
  • Gümrük Prosedürlerinin uygulanması, Basitleştirilmiş Prosedürler, Onaylanmış Kişi Statüsü, Maliyet avantajı yaratacak uygulama tavsiyeleri, Usulsüzlükler, Vergi ve Ceza Hesaplama, maliyet tespiti ve pişmanlık hükümlerinin değerlendirilmesi
Mevzuata Uyum Denetimi
  • Firma dış ticaret işlemlerinin cari mevzuata uyumunu test etmek
  • Denetim sürecinde gümrük prosedürleri, dış ticaret, gümrük ve kaçakçılık mevzuatı konularında bilgi ve deneyim paylaşımı
Soruşturma Danışmanlığı
  • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Gümrük Kanunu ve Dış Ticaret Mevzuatı alanlarında yürütülen inceleme ve soruşturmalara yönelik danışmanlık faaliyetleri

İhtilaf Yönetimi - Uyuşmazlık Çözümü

  • Gümrük İdareleri ile ortaya çıkabilecek vergi ve ceza uygulamalarına yönelik ihtilaf ve davalarda danışmanlık ve destek hizmetleri
  • İdari ve Vergi Uyuşmazlıklarında İtiraz, Dava Dilekçesi, Dava Dosyası Oluşturulması, Savunma Stratejisinin Kurulması,
  • Uluslararası Anlaşmalara göre Gümrük Kıymeti, Menşei ve Tarife İhtilaflarında Destek Hizmetleri
  • Dampinge Karşı Vergi, Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Önlemin Etkisiz Kılınması Soruşturmalarında Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri
 

Pratik Bilgiler