ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkındaki Açıklamalarımız
KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 007

Sirküler Tarihi :02.06.2014

KONU: KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkındaki Açıklamalarımız

02.06.2014 tarihinde Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Kapsamında KDV (KDV1; KDV2; KDV9015) Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile birlikte "Matrah"’ kulakçığı altında "Diğer İşlemler" bölümü altında "Amortismana Tabi Sabit Kıymet (Taşınmaz, Taşıt Araçları, Demirbaş, Makine ve Teçhizat vb.)Satışları" adı altında satır eklenmiştir. Buna göre mükelleflerin yapmış oldukları sabit kıymet satışları, KDV Beyannamesi'nin ilgili satırında beyan edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Pratik Bilgiler