ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri KDV Beyannamesine 107 Kod Numaralı Satır Eklenmiştir
KDV Beyannamesine 107 Kod Numaralı Satır Eklenmiştir PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 010

Sirküler Tarihi :23.06.2014

KONU: KDV Beyannamesine 107 Kod Numaralı Satır Eklenmiştir.

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin "IV/D.1" kısmında aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

"…..
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür. Bu tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabilirler ve bu işlem için indirilecek KDV listesi vermezler.
….."

Bu itibarla, KDV Kanunu'nun 11/1-c ve geçici 17.maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade tutarlarını, indirim yoluyla kullanmak isteyen mükellefler ihracatın gerçekleştiği dönem KDV Beyannamesi'nin yukarıda belirtilen 107 kod numaralı satırında beyan etmeleri gerekmektedir.

 

Pratik Bilgiler