ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilmesi Gereken Asgari Ar-Ge Peroneli Sayısı 30’a indirilmesi Hakkındaki Açıklamalarımız
Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilmesi Gereken Asgari Ar-Ge Peroneli Sayısı 30’a indirilmesi Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 012

Sirküler Tarihi :25.06.2014

KONU: Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilmesi Gereken Asgari Ar-Ge Peroneli Sayısı 30’a indirilmesi Hakkındaki Açıklamalarımız

Bilindiği gibi Ar-Ge Merkezlerinde tam zaman eş değerli en az 50 Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi gerekmekteydi.

18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre asgari 50 olan Ar-Ge personeli sayısı 30 olarak belirlenmiş olup, değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da Ar-Ge merkezi ve Ar-Ge personeli aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Ar-Ge Merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az otuz tam zamana eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler.

Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenler.

1) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar.

2) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler.
 

Pratik Bilgiler