ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 sıra numaralı VUK Genel Tebliği Yürürlük Tarihi 01.01.2015 Olarak Değiştirilmiştir Hakkındaki Açıklamalarımız
Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 sıra numaralı VUK Genel Tebliği Yürürlük Tarihi 01.01.2015 Olarak Değiştirilmiştir Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 015

Sirküler Tarihi :30.06.2014

KONU: Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 sıra numaralı VUK Genel Tebliği Yürürlük Tarihi 01.01.2015 Olarak Değiştirilmiştir Hakkındaki Açıklamalarımız

Bilindiği gibi; 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 431 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Tebliğin yürülük tarihi 01.07.2014 olarak belirlenmiş iken; 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 436 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile 01.01.2015 olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu tebliğ sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

28 Haziran 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29044

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 436)

29/12/2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nin 8 inci maddesinde yer alan “1/7/2014” ibaresi “1/1/2015” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

Pratik Bilgiler