ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri 2014 Yılı Mali Tatil Dönemi Hakkındaki Açıklamalarımız
2014 Yılı Mali Tatil Dönemi Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 016

Sirküler Tarihi :04.07.2014

KONU: 2014 Yılı Mali Tatil Dönemi Hakkındaki Açıklamalarımız

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda her yıl 1-20 Temmuz arası (20’si dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, Mali Tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Bu yıl Mali Tatil 1 Temmuz Salı günü başlamış olup, 21 Temmuz Pazartesi günü sona erecektir. (20 Temmuz 2014 Pazar gününe rastladığı için mali tatilin son günü 21 Temmuz 2014 olacaktır.)

5604 Sayılı Kanun kapsamında, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır. (7 gün süresinin bittiği 28-30 Temmuz tarihleri Resmi Tatil olduğundan son gün 31 Temmuz tarihi olmaktadır.) Bununla birlikte beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, aynı ay içerisinde kalmak koşuluyla uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai bitimine kadar uzamaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda, 2014 yılı mali tatil dönemi nedeniyle verme ve ödeme süreleri değişen beyannameler aşağıda gösterilmiştir.


Beyanname Türü 
Son Beyan Günü
Son Ödeme Günü

Haziran 2013 Dönemi 1 ve 2 No’lu KDV  31.07.2014 31.07.2014
  Haziran 2013 Dönemi Muhtasar 31.07.2014 31.07.2014
  Nisan-Haziran 2013 Dönemi Üç Aylık Muhtasar 31.07.2014 31.07.2014
  Haziran 2013 Dönemi Damga Vergisi 31.07.2014 31.07.2014
 

16-30 Haziran 2013 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV

31.07.2014 31.07.2014
 

01-15 Temmuz 2013 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV

31.07.2014 31.07.2014
 

Haziran 2013 Dönemi Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV

31.07.2014 31.07.2014
  Haziran 2013 Dönemi Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 31.07.2014 31.07.2014
  Haziran 2013 Dönemi Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 31.07.2014 31.07.2014
  Haziran 2013 Dönemi Özel İletişim Vergisi  31.07.2014 31.07.2014
  Haziran 2013 Dönemi BSMV  31.07.2014 31.07.2014
  Haziran 2013 Dönemi Şans Oyunları Vergisi 31.07.2014 31.07.2014
Bununla birlikte kanuni süresinde sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen ve ödeme süresi mali tatile rastlayan beyannamelere ilişkin son ödeme günü bu tarihte dahil olmak üzere 31.07.2014’tür.

Bilindiği üzere mali tatil hükümleri, işsizlik sigortası ve iş kazası ile meslek hastalıklarına yönelik bildirimler hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bildirimler hakkında da uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, Temmuz ayının 23’üne kadar verilmesi gereken Haziran 2014 dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri 31.07.2014 tarihi gece yarısına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilebilecektir. Söz konusu bildirgelere ilişkin ödeme tarihi 31.07.2014 olduğundan, bu tarihte mali tatil nedeniyle değişiklik olmamıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Independent Auditors

İleri Analiz Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi.

 

 

Pratik Bilgiler