ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu Duyurusu Hakkındaki Açıklamalarımız
İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu Duyurusu Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 018

Sirküler Tarihi :08.07.2014

KONU: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu Duyurusu Hakkındaki Açıklamalarımız

01.07.2014 tarihinde https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp web adresinde İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu'nun İnternet Vergi Dairesi'nden gönderilmesine ilişkin duyuru yayınlanmış olup, duyuru metni aşağıdaki gibidir.

01.07.2014 - İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU (EK:19) NUN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

KDV Genel Uygulama Tebliği gereğince iade taleplerinde aranılan belgelerden "İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu (Ek:19)" 01.07.2014 tarihinden itibaren İnternet Vergi Dairesi'nden gönderilmesi gerekmektedir.Detaylı açıklamaların yer aldığı "KDV İade Talebi Listelerinin İnternetten Gönderilmesi" ne ilişkin kılavuz güncellenmiştir.

KDV iade listelerinin İnternetten Gönderilmesi'ne ilişkin kılavuza https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/kdv_iadesi_duyuru_yeni.html web adresinden ulaşabilirsiniz

 

Pratik Bilgiler