ja_mageia

Kuruluş İşlemleri

Yabancı sermayeli şirketlere Türkiye’de faaliyet göstermek istedikleri iş kolu ve yatırım, işlem hacmi düşünülerek en uygun şirket tipi tavsiye edilmekte ve sonrasında şirket türüne göre ihtiyaç duyulan evraklar, tarafımızdan hazırlanmakta ve müşterimize imzaya hazır halde iletilmektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri
2015 Yılı Sirkülerleri
Faydalı Ömür Listesine Yapılan Eklemeler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/86

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu:  Faydalı Ömür Listesine Yapılan Eklemeler

25.12.2015 tarih ve 26573 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 458 Seri No.lu Vetrgi Usul Kanunu Genel Tebliği ile faydalı ömür listesine eklemeler yapılmıştır. Yürürlük tarihi 25.12.2015'tir.

Mükelleflerin faydalı ömür listesine yapılan eklemeler doğrultusunda 01.01.2015 tarihi dahil bu tarihten sonra alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin faydalı ömürleri tebliğle yapılan eklemelere göre yeniden gözden geçirmesi gerekmekte olup, daha önce tespit edilen faydalı ömürün eklemelere göre farklı olması halinde gerekli değişikleri yapması gerekmektedir.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Devamını oku...
 
2016 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Had ve Tutarlara İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No : 2015/85

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu:  2016 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Had ve Tutarlara İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği

25.12.2015 tarih ve 26573 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Devamını oku...
 
2016 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Harçlara İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/84

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu:  2016 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Harçlara İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği

25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 75 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 73 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında arttırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.
Tarife ve harçları pdf olarak görüntülemek için lütfen tıklayınız

Devamını oku...
 
2016 Yılında Geçerli Emlak Vergi Değerleri PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/83

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu: 2016 Yılında Geçerli Emlak Vergi Değerleri

25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 67 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 2016 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2016 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Devamını oku...
 
01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/82

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu: 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları

25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 59 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergilerin (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ve Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınırın yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin  açıklamalara yer verilmiştir.

Sözkonusu tebliğ metni aşağıda yer almaktadır.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Devamını oku...
 
1 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na Göre İstisna Tutarları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/81

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu: 1 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na Göre İstisna Tutarları

25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri No'lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2015 yılı için yeniden değerleme oranının % 5,58 olarak tespit edilmesine istinaden 1/1/2016 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarlarının belirlenmesine yönelik   hususlara yer verilmiştir.

Sözkonusu tebliğ metni sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Devamını oku...
 
01.01.2016 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/80

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu: 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  47 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde; 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2015 yılı için yeniden değerleme oranının % 5,58  olarak tespit edilmesine istinaden 1/1/2016 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarına yönelik hususlara yer verilmiştir.

Sözkonusu Tebliğ metni sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Devamını oku...
 
2016 Yılında Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergileri Tarifeleri PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No : 2015/79

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu : 2016 Yılında Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergileri Tarifeleri

25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 1.1.2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

31.12.2004 tarih ve 25687 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14.12.2004 tarih ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre;

"..

Madde 1 - 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanır.

…"

denilmektedir. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi, sözkonusu karar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Devamını oku...
 
12 Seri Numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/78

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu:  12 Seri Numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

25.12.2015 tarih ve 26573 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde; mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde  maktu olarak alınan vergi tutarının 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 46,00 TL olarak uygulanmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Sözkonusu tebliğ aşağıdadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Devamını oku...
 
2016 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Yapılamayacak KDV Tutarı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/77

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu: 2016 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Yapılamayacak KDV Tutarı

25.12.2015 tarih ve 26573 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 4 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de; İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2015 yılında geçerli olan 19.500 TL tutarındaki sınır, 2015 yılı için 20.600,00 TL olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamındadır.

Devamını oku...
 
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/76

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu:  İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme ve internetten satışı yapan mükellefler için e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesine yönelik yayımlanan 464 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 30/12/2013 tarih ve mükerrer 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.

Bu defa, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satışhasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermek zorundadır.

Devamını oku...
 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 / 9

Pratik Bilgiler