ja_mageia

Raporlama

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri
2015 Yılı Sirkülerleri
1 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılması Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/64

Sirküler Tarihi: 09.11.2015

Konu:  1 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılması Hk.

Bilindiği üzere 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un 69 ve 70 no.lu Genel Tebliğleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 426 ve 427 seri numaralı Genel Tebliğlerindeki açıklamalar gereği yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu kılınmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre mükelleflerin sisteme uyumunun sağlanması için kullanmakta oldukları ödeme kaydedici (yazarkasa) cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere “mali hafızaları doluncaya kadar” kullanabileceklerdir.

01.01.2016 tarihi itibariyle “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” kullanma zorunluluğu olan mükelleflerin 31.12.2015 tarihine kadar kullanmakta oldukları yazar kasalarını yeni nesil cihazlar ile değiştirmeleri gerekmektedir. Bu değişikliği yapmayan mükelleflerin VUK’nun mükerrer 355. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası riski bulunmaktadır.

Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için yıl sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yeni nesil ÖKC almak için dilekçeyle başvurarak gerekli izin yazılarını almaları gerekmektedir.

Devamını oku...
 
Vergi İncelemerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/63

Sirküler Tarihi: 09.11.2015

Konu:  Vergi İncelemerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Hk.

31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, 06.11.2015 tarih ve 29524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi incelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklerden biri ve mükellefler açısından önemli olduğunuz düşündüğümüz husus; inceleme sırasında eleştiri konusu yapılan hususa ilişkin mükellefin özelge ibraz etmesi halinde, özelgenin inceleme tutanağına dahil edilmesi ve özelgenin mükellefin durumunu açıklayıp açıklamadığı hususunun, inceleme elemanı tarafından düzenlenen raporda değerlendirilmesi gerektiği konusunda yapılan düzenlemedir.

Değişiklikler 06.11.2015 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler koyu renkle ve altı çizili olarak gösterilmiştir.

Devamını oku...
 
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapan Yönetmelik Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/62

Sirküler Tarihi: 09.11.2015

Konu:  Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapan Yönetmelik Hk.

28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'te, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişiklikler yapılmış olup, yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir.

Değişiklikler 27.10.2015  itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...
 
e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/61

Sirküler Tarihi: 05.11.2015

Konu:  e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.fatura.gov.tr internet sitesinde yayımlanan "e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar"a aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır.

Öncelikli olarak söz konusu genel tebliğde belirtilen koşulları sağlayan mükelleflerin kendi istekleri ile seçebileceği bir uygulama olarak başlayan e-fatura uygulaması, ekonomik hayattaki gelişmeler ve vergi gelirleri yönünden kritik öneme sahip bazı sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler ile bu mükelleflerden mal ve hizmet alışverişinde bulunan ve brüt satış hasılatı yönünden belli ölçüleri aşan mükellefler için 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura uygulaması belirtilen mükellef grupları için zorunlu hale getirilmiştir.

433 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için  elektronik fatura gönderme ve alma zorunluluğu 01.04.2014 tarihi olarak belirlenmiştir.

Devamını oku...
 
e-Defter Muhafaza ve İbraz Sorumluluğuna İlişkin Duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/60

Sirküler Tarihi: 05.11.2015

Konu:  e-Defter Muhafaza ve İbraz Sorumluluğuna İlişkin  Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet sitesinde yayımlanan duyuru aşağıdaki gibidir.

MUHAFAZA VE İBRAZ SORUMLULUĞU HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 4. Maddesi “Elektronik Defterin Muhafazası ve İbrazı” başlığında; e-defter uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik defter ve beratların muhafazası ve ibrazı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması v.b. nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir.

Bu ihtimaller doğrultusunda e-Defter uygulamasını kullanan mükelleflerin defter ve beratlarının muhafaza ve ibrazı konusunda gerekli önlemleri almaları, bu kapsamda elektronik defter ve beratların saklandığı bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle elektronik defter ve beratlarını mutlaka farklı lokasyonlarda yedeklemesini yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Devamını oku...
 
e-Defter Uygulamasında Berat Yükleme Sırasında "kuyrukta" mesajı alan mükelleflere ilişkin duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/59

Sirküler Tarihi: 05.11.2015

Konu:  e-Defter Uygulamasında Berat Yükleme Sırasında "kuyrukta" mesajı alan mükelleflere ilişkin duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet sitesinde yayımlanan duyuru aşağıdaki gibidir.

59

Bilgilerinize sunulur.

Devamını oku...
 
e-Fatura zarf yapısı hakkında duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No               : 2015/58

Sirküler Tarihi         : 05.11.2015

Konu                          :  e-Fatura zarf yapısı hakkında duyuru.


Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.efatura.gov.tr internet sitesinde yayımlanan 28.10.2015 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir.

58 

Bilgilerinize sunulur.

Devamını oku...
 
e-Fatura Paketi güncellenmiştir. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/57

Sirküler Tarihi: 05.11.2015

Konu:  e-Fatura Paketi güncellenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.efatura.gov.tr internet sitesinde yayımlanan 26.10.2015 tarihli duyuruda, e-Fatura Paketi güncellendiği duyurulmuş olup, duyuru aşağıdaki gibidir.

57

e-Fatura paketini http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaPaketi.zip internet adresinden indirebilirsiniz.

Devamını oku...
 
e-Fatura Uygulamasında Fatura Tipine Bağlı Olarak Kullanımı Zorunlu Olan İstisna, Tevkifat Ve Muafiyet Kodları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/56

Sirküler Tarihi: 05.11.2015

Konu:  e-Fatura Uygulamasında Fatura Tipine Bağlı Olarak Kullanımı Zorunlu Olan İstisna, Tevkifat Ve Muafiyet Kodları

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.efatura.gov.tr internet sitesinde yayımlanan 22.10.2015 tarihli duyuruda, UBL 2.1 güncellemesi ile birlikte fatura tipine bağlı olarak kullanımı zorunlu olan istisna, tevkifat ve muafiyet kodlarına dair liste yayınlanmıştır.

e-Fatura kod listeleri aşağıdaki gibi olup, detaylı liste için buraya tıklayabilirsiniz.

  • Kısmi İstisna Kodları Listesi
  • Tam İstisna Kodları Listesi
  • ÖTV İstisna Kodları Listesi
  • Özel Matrah Kodları Listesi
  • İhraç Kayıtlı Satışlar İle Diib Ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satış Kodları Listesi
  • Tevkifat Kodları Listesi

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Nev'i Değişikliği Durumunda e-Defter Uygulamasında Yapılması Gerekenler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/55

Sirküler Tarihi: 05.11.2015

Konu:  Nev'i Değişikliği Durumunda e-Defter Uygulamasında Yapılması Gerekenler

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre; nev'i değişikliği durumunda yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir.

-       e-Defter uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, nevi değişikliğine gitmesi halinde 15 gün içerisinde, nevi değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 Dışkapı/ANKARA adresine posta yoluyla bildirmesi, yeni unvana ait mali mühür temini için de Kamu Sertifikasyon Merkezinin http://mm.kamusm.gov.tr/ adresinden elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.

-       Yeni vergi kimlik numarası için talep edilen mali mührün mükellefin eline ulaşması ile birlikte http://edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html web sitesinden yeni kimlik numarası için elektronik defter başvurusu yapılmalıdır.

Devamını oku...
 
Perakende Satış Vesikalarının e-Defter Kaydına İlişkin Güncelleme İçeren E-Defter Uygulama Kılavuzunun 1.3 versiyonu yayınlanmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/54

Sirküler Tarihi: 20.10.2015

Konu:  Perakende Satış Vesikalarının e-Defter Kaydına İlişkin Güncelleme İçeren E-Defter Uygulama Kılavuzunun 1.3 versiyonu yayınlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre; “E-defter Uygulama Kılavuzu 1.3” versiyonu yayımlanmış ve kılavuzda Perakende Satış Fişlerine ilişkin açıklama da güncelleme yapıldığı belirtilmiştir. Kılavuz sirkülerimize eklenmiştir.

Kılavuzun 19. sayfasında, 1.2. versiyonunda yer alan “Perakende satış fişlerine istinaden yapılan açıklama” başlığı "Perakende Satış Vesikalarına İstinaden Açıklama" şeklinde değiştirilmiş, kapsamı genişletilerek açıklamalar yapılmıştır. İlgili kısım aşağıda yer almaktadır.

“Perakende Satış Vesikalarına istinaden açıklama

Vergi Usul Kanunu kapsamında gider yazılabilecek mahiyeti taşıyan perakende satış vesikaları (VUK Kanunu Genel Tebliğleri ile perakende satış vesikası ile tevsik edilebilmesine izin verilen giderlere ait fişler) ayrı ayrı muhasebe kaydına konu edilebileceği gibi en fazla 10’ar günlük muhasebe kayıt periyodu dikkate alınıp bir icmal oluşturularak muhasebe kaydına konu edilmesi de mümkündür. Bu icmal muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Perakende Satış Vesikaları ile Tevsik Edilen Giderler İcmali” olarak kaydı yapılır. Bu icmalde olması gereken asgari bilgiler aşağıdaki tabloda temsili olarak sunulmuştur. Ayrıca tabloda örnek teşkil edecek şekilde veri girişleri sunulmuştur. Hazırlanan icmalin asgari olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şartıyla işletme ihtiyaçları çerçevesinde başka bilgileri de içerebilir. Bir muhasebe dönemi boyunca aynı yapıda bir icmalin kullanılması Muhasebenin Temel Kavramlarında belirtilen Tutarlılık ilkesinin gereğidir. Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler açıklayıcı ve temsili örnek olması adına verilmektedir. İcmal kapsamında bulunan belgelerin muhasebe kaydının, Vergi Usul Kanunu ile belirlenen sürelerde yapılmasını temin edecek şekilde, icmalin oluşturulması ve muhasebe kaydına konu edilmesi gereği tabiidir.

İcmal oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri bu icmalin numara ve tarihinin girilmesi zorunludur. Bu bilgi elektronik defter uygulamasında da verilecek bilgi olmasından ötürü önem arz etmektedir.”

 

Devamını oku...
 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>

Sayfa 4 / 9

Pratik Bilgiler