ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri
2015 Yılı Sirkülerleri
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/19

Sirküler Tarihi     :16.02.2015

Konu       : Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelere Yönetmeliği, 30 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 49 ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanmış olup yönetmeliğin amacı, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Yönetmelik, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeleri kapsamakta olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında ve Kitap İthalatlarında KKDF Kesintisi PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/18

Sirküler Tarihi     :16.02.2015

Konu       : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında ve Kitap İthalatlarında KKDF Kesintisi

 

Mal mukabili, vadeli akreditif ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan kitap ithalatı işlemlerinde ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması konusunda Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2014 tarih ve 4725 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Kamyon Gibi Araçlara Sahip Çiftçilerin Mükellefiyet Durumları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/17

Sirküler Tarihi     :16.02.2015

Konu       : Kamyon Gibi Araçlara Sahip Çiftçilerin Mükellefiyet Durumları

24/1/2001 tarihinde yayımlanan 2001/1 sıra numaralı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde, otobüs, kamyon, uçak ve benzeri araçlara sahip olan çiftçilerin bu araçları kendi zirai işletmelerinde kullanmaları halinde zirai kazançlarının, biçerdöver sahibi olan çiftçilerde olduğu gibi gerçek usulde tespit edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 288 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan; ancak kamyon gibi araçlara sahip olan çiftçilerin de gerekli şartları taşımaları kaydıyla hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilmelerine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 53. maddesinde "54. maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit edilerek vergilendirilir." denilmektedir.

Devamını oku...
 
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Yeni Kriterler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/16

Sirküler Tarihi     :10.02.2015

Konu       : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Yeni Kriterler

Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Yeni Kriterleri

01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7149 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile bağımsız denetime tabi olmanın genel kriterleri yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bilanço Aktif Toplamı

50.000.000 TL ve üzeri

Net Satış Hasılatı

100.000.000 TL ve üzeri

Çalışan Sayısı

200 ve üzeri

Bu karar 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (01.02.2015)  yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...
 
Bazı KDV Oranlarında Değişiklik PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015-15

Sirküler Tarihi     : 09.02.2015

Konu       :  Bazı KDV Oranlarında Değişiklik

31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2015/7205 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre;

  • Ø 1 inci maddesinin (a) bendi ile (I) sayılı listenin 3 ncü sırasına “çeltik” ibaresinden sonra gelmek üzere “pirinç” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, pirincin toptan ve perakende tesliminde KDV oranı %8 iken, 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren pirincin perakende tesliminde KDV oranı %8, toptan tesliminde %1 olmuştur.

  • Ø 1 inci maddesinin (b) bendi ile (I) sayılı listenin 17 sırasındaki satır “8502.31 Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Çıkış gücü 50kWA ve bunun üzerinde olan fakat 500 kWA yı geçmeyen)” olarak değiştirilmiştir.
Devamını oku...
 
KDV Beyannamesi'nde Beklenen Değişiklik ve Muhtasar Beyanname'de Yapılan Değişiklik PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015-14

Sirküler Tarihi     : 05.02.2015

Konu       :  KDV Beyannamesi'nde Beklenen Değişiklik ve Muhtasar Beyanname'de Yapılan Değişiklik

03.02.2015 tarihinde https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html internet adresinde yapılan duyuruya göre 1 numaralı KDV Beyannamesi'nde ve Muhtasar Beyanname'de değişiklik yapılmıştır.

Bilindiği gibi, KDV Genel Uygulama Tebliği'nin IV-A/1.5 bölümünde, DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın alınan girdiler kullanarak üretilen malların 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim edilmesi halinde iade alınacak KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplanıp tahsil edilmeyen KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında alınan girdiler nedeniyle ödenmeyen KDV tutarının düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacağı yönünde belirleme yapılmıştı.

Duyuruda belirtilen KDV Beyannamesi değişikliği, KDV Genel Uygulama Tebliği'ndeki düzenlemeye ilişkindir. Yapılan bu düzenleme ile KDV Beyannamesi'nin İhraç Kayıtlı Teslimlere Ait Bildirim kulakçığında "Yurtiçi ve yurt dışı KDV ödenmeksizin temin edilen mallar için ödenmeyen KDV" satırı eklenmiştir.

Duyuru metinleri ve beyannamelerin ilgili kısım görüntüleri aşağıdaki gibidir.

Devamını oku...
 
Prime Esas Kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015-13

Sirküler Tarihi     : 02.02.2015

Konu       :  Prime Esas Kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar T.C.Sostal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 19.01.2015 tarih ve 2015-4 sayılı genelgesi ile duyurulmuş olup, sirkülerimiz ekine buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS Uygulamayacak Şirketler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015-12

Sirküler Tarihi     : 02.02.2015

Konu       :  Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS Uygulamayacak Şirketler

Bağımsız denetime tabi olup, TMS uygulamayan şirketlerin şirketlerce (Bu husus 2014/66 numaralı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.) 01.01.2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında yürürlükteki mevzuata ilave olarak uygulanacak hususlar 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Ayrıca, Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin açıklamaların yer aldığı duyuru yayınlanmış olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Kaybolan Mala İlişkin Düzenlenen Faturada KDV PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015-11

Sirküler Tarihi     : 28.01.2015

Konu       :  Kaybolan Mala İlişkin Düzenlenen Faturada KDV

Satın alınan ticari malın satıcı firma tarafından kargo şirketi vasıtasıyla firmanıza gönderilirken kargo şirketi nezdinde kaybolduğu, kargo şirketinin kaybolan mala ilişkin bedeli fatura düzenlenmek suretiyle firmanıza ödediği belirtilerek, kargo şirketine düzenlenecek faturada KDV hesaplanması gerekip/gerekmediği ve hesaplanması halinde ne şekilde işlem yapılacağına ilişkin 26.09.2014 tarihinde Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelge aşağıda sunulmuştur.

Devamını oku...
 
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasının Şartları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/10

Sirküler Tarihi     : 21.01.2015

Konu                  : Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasının Şartları

4962 sayılı Kanun’un 20. maddesinde; gelirlerinin en az üçte ikisini nev'i itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabileceği ve bunların vergi muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu belirleme doğrultusunda yayımlanan 1 Seri No’lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de, vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının şartları, vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getireceği yükümlülükler ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Buna göre, vergi muafiyeti tanınması talebinde bulunacak vakıfların başvuru tarihi itibarıyla hepsini bir arada taşıması gereken şartlar özetle aşağıdaki gibidir;

Devamını oku...
 
Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015-9

Sirküler Tarihi     : 19.01.2015

Konu       :  Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere 413 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ve Gelir ve Kurumlar  Vergisi mükelleflerinin her yıl  01/Nisan-31/Mayıs tarihleri arasında verilmesi gereken “MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ” verme zorunluluğu KALDIRILMIŞTIR.

Zorunluluğu kaldırılmasına ilişkin 17.01.2015 tarih ve 29239 sayılı Remi Gazete'de yayınlanan 444  Seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği sirkülerimiz ekinde yeralmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>

Sayfa 8 / 9

Pratik Bilgiler