ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri
2015 Yılı Sirkülerleri
E-Defter Uygulaması İle İlgili Özellik Gösteren Durumlar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015-8

Sirküler Tarihi     : 16.01.2015

Konu       :  E-Defter Uygulaması İle İlgili Özellik Gösteren Durumlar

Bilindiği e-defter uygulaması zorunlu olan mükellefler açısından 01.01.2015 itibariyle uygulama geçmiştir.

E-defter uygulamasında bazı özellikli durumlar ile ilgili açıklamalarımız aşağıda özetlenmiştir.

Amortisman kaydı, virman işlemi gibi belgeye dayanmayan kayıtlarda belge türü alanının kullanılmasına gerek yok. Eğer fatura, çek, senet, makbuz, navlun, satıcı sipariş belgesi, müşteri sipariş belgesi gibi belge türü haricinde bir belge varsa “documentType other” seçilerek belge açıklaması alanına belgenin ismi yazılması, bu belgenin tarihi ve numarasının da yazılması zorunludur. Eğer belge üzerinde matbu bir tarih ve numara yoksa firma bu belgeye kendisi bir tarih ve numara vererek kayıt yapmalıdır.

Devamını oku...
 
2014 Yılı (01.01.2014-31.12.2014) Dördüncü Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'de Değişiklik PDF Yazdır e-Posta

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler No :2015 / 003

Sirküler Tarihi : 05.01.2015

KONU : 2014 Yılı (01.01.2014-31.12.2014) Dördüncü Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'de Değişiklik

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir.

31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve aşağıda gösterilen kurlar; 2014 yılının dördüncü dönem geçici vergi matrahının tespitinde kullanılacaktır. (Aşağıda belirtilen dövizler dışındaki dövizlerin döviz ve efektif alış kurları için 31.12.2014 tarihli Resmi Gazete’ye bakılmalıdır.)

Devamını oku...
 
01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arası Geçerli Çocuk Zammı Tutarları ve Kıdem Tazminatı Tavanı PDF Yazdır e-Posta

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler No :2015 / 004

Sirküler Tarihi : 05.01.2015

KONU : 01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arası Geçerli Çocuk Zammı Tutarları ve Kıdem Tazminatı Tavanı

01.01.2015-30.06.2015 döneminde geçerli çocuk zammı ve kıdem tazminatı tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak katsayılar, T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe Kontrol Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih 11868 sayılı, Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelge’sinde belirlenmiş olup, sirkülerimize eklenen genelgeye göre katsayılar aşağıdaki gibidir;

-  Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde aylık katsayı (0,079308)

-  Memuriyet taban aylığı göstergesi taban aylığı katsayısı (1,24144),

-  Yan ödeme katsayısı (0,025149)

Bu katsayılara göre belirlenen çocuk zammı tutarları ve kıdem tazminatı tavanına ilişkin tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

Devamını oku...
 
Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar PDF Yazdır e-Posta

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler No :2015 / 005

Sirküler Tarihi : 05.01.2015

KONU : Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar

31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı 4.mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İHRACAT: 2005/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İHRACAT: 2014/10) ile tebliğ hükümlerini yürütme yetkisi Ekonomi Bakanlığı'na geçmiş olup, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılan tüm işlemlerin Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, yayınlanan Tebliğ (İhracat: 2014/10) ile İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in (İhracat: 2005/2) 8. maddesinde belirtilen ek süre almak için ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine belge aslı ile birlikte müracaat edilmesi şeklinde olan uygulama, elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı'na müracaat etme uygulaması olarak değiştirilmiştir.

Bahsi geçen tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 
E-Defter Uygulaması İle İlgili Özellik Gösteren Durumlar PDF Yazdır e-Posta

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler No :2015 / 006

Sirküler Tarihi : 16.01.2015

KONU : E-Defter Uygulaması İle İlgili Özellik Gösteren Durumlar

Bilindiği e-defter uygulaması zorunlu olan mükellefler açısından 01.01.2015 itibariyle uygulama geçmiştir.

E-defter uygulamasında bazı özellikli durumlar ile ilgili açıklamalarımız aşağıda özetlenmiştir.

Amortisman kaydı, virman işlemi gibi belgeye dayanmayan kayıtlarda belge türü alanının kullanılmasına gerek yok. Eğer fatura, çek, senet, makbuz, navlun, satıcı sipariş belgesi, müşteri sipariş belgesi gibi belge türü haricinde bir belge varsa “documentType other” seçilerek belge açıklaması alanına belgenin ismi yazılması, bu belgenin tarihi ve numarasının da yazılması zorunludur. Eğer belge üzerinde matbu bir tarih ve numara yoksa firma bu belgeye kendisi bir tarih ve numara vererek kayıt yapmalıdır.

Fatura kayıtları, belge türü "Fatura" seçilerek girilmesi zorunlu olduğundan, belge numarası ve belge tarihi girilerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu nedenle birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kayıt edilmesi sistemin teknik alt yapısı gereği şu anda mümkün değildir. forum.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan 14975 numaralı sorunun cevabında; belge türünün çıkarılması durumunun başkanlıkça değerlendirildiği belirtilmiştir.
forum.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan bazı soru ve cevaplar aşağıda özetlenmiştir.

Devamını oku...
 
Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır PDF Yazdır e-Posta

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler No :2015 / 007

Sirküler Tarihi : 17.01.2015

KONU : Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere 413 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ve Gelir ve Kurumlar  Vergisi mükelleflerinin her yıl  01/Nisan-31/Mayıs tarihleri arasında verilmesi gereken “MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ” verme zorunluluğu KALDIRILMIŞTIR.

Zorunluluğu kaldırılmasına ilişkin 17.01.2015 tarih ve 29239 sayılı Remi Gazete'de yayınlanan 444  Seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Independent Auditors

İleri Analiz Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

 
Giderlerin Fatura Yerine Perakende Satış Vesikası İle Belgelendirilmesi Hususu PDF Yazdır e-Posta

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler No :2015 / 002

Sirküler Tarihi : 05.01.2015

KONU : Giderlerin Fatura Yerine Perakende Satış Vesikası İle Belgelendirilmesi Hususu

Bilindiği gibi;  204 ve 206 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan (2015 yılı için 880,00 TL) mal ve hizmet alımları için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu çerçevede 880,00 TL'nı aşmayan ve perakende satış fişi ile belgelendirilen gider mahiyetindeki harcamalar, gider olarak kaydedilmekte ve perakende satış fişlerinde yer alan KDV indirim konusu yapılmaktadır.

Devamını oku...
 
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'de Değişiklik PDF Yazdır e-Posta

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler No :2015 / 001

Sirküler Tarihi : 05.01.2015

KONU                       : İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'de Değişiklik

31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı 4.mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İHRACAT: 2005/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İHRACAT: 2014/10) ile tebliğ hükümlerini yürütme yetkisi Ekonomi Bakanlığı'na geçmiş olup, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılan tüm işlemlerin Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, yayınlanan Tebliğ (İhracat: 2014/10) ile İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in (İhracat: 2005/2) 8. maddesinde belirtilen ek süre almak için ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine belge aslı ile birlikte müracaat edilmesi şeklinde olan uygulama, elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı'na müracaat etme uygulaması olarak değiştirilmiştir.

Bahsi geçen tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>

Sayfa 9 / 9

Pratik Bilgiler