ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri 2015 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
2015 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/36

Sirküler Tarihi     :13.04.2015

Konu       :   2015 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

13.04.2015 tarih ve KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi - 25 sayılı Kurumlar Vergisi sirkülerine göre 2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.

13.04.2015 tarih ve KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi - 25 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri ekte yeralmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarih

13/04/2015

Sayı

KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi - 25

Kapsam

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 36

Konusu                                    : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                       : 13/04/2015

Sayısı                                        : KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi - 25

İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

 

Pratik Bilgiler