ja_mageia

Raporlama

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri 2015 Yılı Mali Tatil Dönemine İlişkin Açıklamalar
2015 Yılı Mali Tatil Dönemine İlişkin Açıklamalar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/46

Sirküler Tarihi     : 03.07.2015

Konu       :  2015 Yılı Mali Tatil Dönemine İlişkin Açıklamalar

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda her yıl 1-20 Temmuz arası (20’si dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, Mali Tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Bu yıl Mali Tatil 1 Temmuz Çarşamba günü başlamış olup, 20 Temmuz Pazartesi günü sona erecektir.

5604 Sayılı Kanun kapsamında, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır. Bununla birlikte beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, aynı ay içerisinde kalmak koşuluyla uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai bitimine kadar uzamaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda, 2015 yılı mali tatil dönemi nedeniyle verme ve ödeme süreleri değişen beyannameler aşağıda gösterilmiştir.

Beyanname Türü                                                                                         Son Beyan Günü            Son Ödeme Günü

- Haziran 2015 Dönemi 1 ve 2 No’lu KDV                                                                27.07.2015              30.07.2015

- Haziran 2015 Dönemi Muhtasar                                                                           27.07.2015              30.07.2015

- Nisan-Haziran 2015 Dönemi Üç Aylık Muhtasar                                                      27.07.2015              30.07.2015

- Haziran 2015 Dönemi Damga Vergisi                                                                   27.07.2015              30.07.2015

- 16-30 Haziran 2015 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV                    27.07.2015              30.07.2015

- 01-15 Temmuz 2015 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV                  27.07.2015              30.07.2015

- Haziran 2015 Dönemi Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV 27.07.2015          30.07.2015

- Haziran 2015 Dönemi Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV                     27.07.2015              30.07.2015

- Haziran 2015 Dönemi Tescile Tabi OlmayanMotorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV      27.07.2015              30.07.2015

- Haziran 2015 Dönemi Özel İletişim Vergisi                                                          27.07.2015              30.07.2015

- Haziran 2015 Dönemi BSMV                                                                              27.07.2015              30.07.2015

- Haziran 2015 Dönemi Şans Oyunları Vergisi                                                       27.07.2015              30.07.2015

Bununla birlikte kanuni süresinde sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen ve ödeme süresi mali tatile rastlayan beyannamelere ilişkin son ödeme günü bu tarihte dahil olmak üzere 30.07.2015’dir.

Bilindiği üzere mali tatil hükümleri, işsizlik sigortası ve iş kazası ile meslek hastalıklarına yönelik bildirimler hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bildirimler hakkında da uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, Temmuz ayının 23’üne kadar verilmesi gereken Haziran 2015 dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri 27.07.2015 tarihi gece yarısına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilebilecektir. Söz konusu bildirgelere ilişkin ödeme tarihi 31.07.2015 olduğundan, bu tarihte mali tatil nedeniyle değişiklik olmamıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler