ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri 01.09.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı
01.09.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015-51

Sirküler Tarihi: 11.09.2015

Konu: 01.09.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı

27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/8057 No.lı Kararname ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 4. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlarda değişiklik yapılmış olup, bu değişikliğe göre;

Kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdi sona erenlere her bir hizmet yılı için (ve yıl kesri için kıst esasta) verilebilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı 01.09.2015 tarihinden itibaren 3.828,37 TL olarak uygulanacaktır.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler