ja_mageia

Raporlama

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri Muhtasar ve Damga Vergisi Bey.ile BA ve BS Bildirim Formlarının Verilme Süresi uzatıldı
Muhtasar ve Damga Vergisi Bey.ile BA ve BS Bildirim Formlarının Verilme Süresi uzatıldı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015-52

Sirküler Tarihi: 16.09.2015

Konu: Muhtasar ve Damga Vergisi Bey.ile BA ve BS Bildirim Formlarının Verilme Süresi uzatıldı.

15.09.2015 tarihinde yayınlanan 14.09.2015 tarihli VUK-79/2015-9 sayılı sirküler ile  23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameleri ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28 Eylül 2015 günü sonuna kadar, 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi 5 Ekim 2015 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bahsi geçen sirküler ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Tarih: 14/09/2015

Sayı: VUK-79 / 2015-9

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/79

Konusu: 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

1.Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Eylül 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (28 Eylül 2015 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

3.Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

30 Eylül 2015 tarihine kadar verilmesi gereken "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 05 Ekim 2015 tarihi saat 23:59 a kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

 

Pratik Bilgiler