ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri Perakende Satış Vesikalarının e-Defter Kaydına İlişkin Güncelleme İçeren E-Defter Uygulama Kılavuzunun 1.3 versiyonu yayınlanmıştır
Perakende Satış Vesikalarının e-Defter Kaydına İlişkin Güncelleme İçeren E-Defter Uygulama Kılavuzunun 1.3 versiyonu yayınlanmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/54

Sirküler Tarihi: 20.10.2015

Konu:  Perakende Satış Vesikalarının e-Defter Kaydına İlişkin Güncelleme İçeren E-Defter Uygulama Kılavuzunun 1.3 versiyonu yayınlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre; “E-defter Uygulama Kılavuzu 1.3” versiyonu yayımlanmış ve kılavuzda Perakende Satış Fişlerine ilişkin açıklama da güncelleme yapıldığı belirtilmiştir. Kılavuz sirkülerimize eklenmiştir.

Kılavuzun 19. sayfasında, 1.2. versiyonunda yer alan “Perakende satış fişlerine istinaden yapılan açıklama” başlığı "Perakende Satış Vesikalarına İstinaden Açıklama" şeklinde değiştirilmiş, kapsamı genişletilerek açıklamalar yapılmıştır. İlgili kısım aşağıda yer almaktadır.

“Perakende Satış Vesikalarına istinaden açıklama

Vergi Usul Kanunu kapsamında gider yazılabilecek mahiyeti taşıyan perakende satış vesikaları (VUK Kanunu Genel Tebliğleri ile perakende satış vesikası ile tevsik edilebilmesine izin verilen giderlere ait fişler) ayrı ayrı muhasebe kaydına konu edilebileceği gibi en fazla 10’ar günlük muhasebe kayıt periyodu dikkate alınıp bir icmal oluşturularak muhasebe kaydına konu edilmesi de mümkündür. Bu icmal muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Perakende Satış Vesikaları ile Tevsik Edilen Giderler İcmali” olarak kaydı yapılır. Bu icmalde olması gereken asgari bilgiler aşağıdaki tabloda temsili olarak sunulmuştur. Ayrıca tabloda örnek teşkil edecek şekilde veri girişleri sunulmuştur. Hazırlanan icmalin asgari olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şartıyla işletme ihtiyaçları çerçevesinde başka bilgileri de içerebilir. Bir muhasebe dönemi boyunca aynı yapıda bir icmalin kullanılması Muhasebenin Temel Kavramlarında belirtilen Tutarlılık ilkesinin gereğidir. Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler açıklayıcı ve temsili örnek olması adına verilmektedir. İcmal kapsamında bulunan belgelerin muhasebe kaydının, Vergi Usul Kanunu ile belirlenen sürelerde yapılmasını temin edecek şekilde, icmalin oluşturulması ve muhasebe kaydına konu edilmesi gereği tabiidir.

İcmal oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri bu icmalin numara ve tarihinin girilmesi zorunludur. Bu bilgi elektronik defter uygulamasında da verilecek bilgi olmasından ötürü önem arz etmektedir.”

 

54_1

54_2

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

Pratik Bilgiler