ja_mageia

Kuruluş İşlemleri

Yabancı sermayeli şirketlere Türkiye’de faaliyet göstermek istedikleri iş kolu ve yatırım, işlem hacmi düşünülerek en uygun şirket tipi tavsiye edilmekte ve sonrasında şirket türüne göre ihtiyaç duyulan evraklar, tarafımızdan hazırlanmakta ve müşterimize imzaya hazır halde iletilmektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri 1 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılması Hk.
1 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılması Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/64

Sirküler Tarihi: 09.11.2015

Konu:  1 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılması Hk.

Bilindiği üzere 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un 69 ve 70 no.lu Genel Tebliğleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 426 ve 427 seri numaralı Genel Tebliğlerindeki açıklamalar gereği yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu kılınmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre mükelleflerin sisteme uyumunun sağlanması için kullanmakta oldukları ödeme kaydedici (yazarkasa) cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere “mali hafızaları doluncaya kadar” kullanabileceklerdir.

01.01.2016 tarihi itibariyle “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” kullanma zorunluluğu olan mükelleflerin 31.12.2015 tarihine kadar kullanmakta oldukları yazar kasalarını yeni nesil cihazlar ile değiştirmeleri gerekmektedir. Bu değişikliği yapmayan mükelleflerin VUK’nun mükerrer 355. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası riski bulunmaktadır.

Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için yıl sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yeni nesil ÖKC almak için dilekçeyle başvurarak gerekli izin yazılarını almaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler