ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.
İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/66

Sirküler Tarihi: 09.11.2015

Konu:  İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım 2015 tarih ve 29526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bazı değişiklikler yapılmış olup, özet olarak aşağıda sunulmuştur.


 

  1. E-Sigorta uygulamasına başvurulmasında, işverenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde, kullanıcı kodu ve şifresi almak için yapılacak başvurular, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bulunan kişilerce (yönetim kurulu başkanı, şirket müdürü, kooperatif, dernek, oda, vakıf başkanları ve benzeri) ya da bu kişilerin yönetim kurulu kararı veya noterden onaylı vekâletname ile yetkilendirdiği kişilerce de yapılabilecektir. Başvuru formuna yönetim kurulu kararı veya noterden onaylı vekâletname ile imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı suretleri veya ilgili idarelerce onaylı suretleri eklenir. (Yürürlük Tarihi: 8 Kasım 2015)
  2. 5510 sayılı Kanunda daha önceden yapılan değişiklikle, işverenin prime esas günlük kazancının, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamayacağı kuralı yürürlükten kaldırılmıştı. Bu doğrultuda İşveren Uygulama Tebliğindeki söz konusu düzenleme de Tebliğ'de yapılan değişiklikle Kanun ile paralel olacak şekilde yürürlükten kaldırılmıştır. (Yürürlük Tarihi: 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 8 Kasım 2015 tarihinde)
  3. Aylıksız izinli sayılan kamu personelinin emeklilik keseneği, kurum karşılığı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ile genel sağlık sigortası primlerinin ödenme şekli ve süresine ilişkin hükümler yeniden düzenlenmiştir.
  4. İşveren Uygulama Tebliği'nin 7.7.1 -Yemek Paraları (Yardımı) bölümünde yer alan örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Yürürlük Tarihi: 8 Kasım 2015)

"Örnek- Aylık brüt ücreti 2.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2012/Nisan ayında 300 TL tutarında yemek parası ödenmiştir. (E) sigortalısının ilgili ayda hafta sonları (Cumartesi ve Pazar günleri) ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında fiilen çalışmadığı göz önüne alındığında yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Günlük Asgari ÜcretX%6=Günlük İstisna tutarı

Yemek Parası Verilen Gün Sayısı (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı)XGünlük İstisna tutarı=Aylık İstisna Tutarı,

29,55 TLX%6=1,77 TL (Günlük İstisna tutarı)

1,77 TLX20 Gün=35,40 TL (Aylık İstisna Tutarı)

300 TL–35,40 TL=264,60 TL (Prime Esas Kazanca dahil edilecek yemek parası)”

Örneğin değişiklik öncesi hali;

Örnek- Aylık brüt ücreti 2.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2012/Nisan ayında 300 TL tutarında yemek parası ödenmiştir. (E) sigortalısının ilgili ayda hafta sonları (Cumartesi ve Pazar günleri) ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında fiilen çalışmadığı göz önüne alındığında yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay içinde Fiilen Çalışılan gün sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı

29,55 TL X % 6 X 20 Gün= 35,46 TL (İstisna Tutarı)

300 TL – 35,46 TL= 264,54 TL ( Prime Esas Kazanca dahil edilecek yemek parası)

5. İşveren Uygulama Tebliği'nin 7.7.2 -Çocuk Zammı (Yardımı) bölümünde yer alan örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Yürürlük Tarihi: 8 Kasım 2015)

“Örnek- Aylık brüt ücreti 2.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2012/Nisan ayında 3 çocuğu göz önüne alınarak çocuk başına 100 TL çocuk zammı verilmiştir. Sigortalı (E) nin prime esas kazancına dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X%2=Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için)

Aylık İstisna Tutarı(Tek Çocuk için)XÇocuk Sayısı(İki Çocuğa Kadar)=İstisna Tutarı,

886,50 TLX%2=17,73 TL(Tek Çocuk için İstisna Tutarı)

17,73 TLX2=35,46 TL (İki Çocuk için İstisna Tutarı)

300 TL–35,46 TL=264,54 TL (Prime Esas Kazanca dahil edilecek çocuk zammı)”

Örneğin değişiklik öncesi hali;

Örnek- Aylık brüt ücreti 2.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2012/Nisan ayında 3 çocuğu göz önüne alınarak çocuk başına 100 TL çocuk zammı verilmiştir. Sigortalı (E) nin prime esas kazancına dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna Tutarı

886,50 X %2 X 2 =35,46 TL ( İstisna Tutarı)

300 TL – 35,46 TL = 264,54 TL (Prime Esas Kazanca dahil edilecek çocuk zammı)

6. İşveren Uygulama Tebliği'nin 7.7.3 -Aile Zammı (Yardımı) bölümünde yer alan yemek parası ve çocuk zammı hesaplamaya ilişkin formüller aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Yürürlük Tarihi: 8 Kasım 2015)

“Yemek parası için;

Brüt Günlük Asgari ÜcretX%6=Günlük İstisna tutarı

Yemek Parası Verilen Gün Sayısı (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı)XGünlük İstisna tutarı=Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası–Yıllık İstisna Tutarı=Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

Çocuk zammı için;

Brüt Aylık Asgari Ücret X%2=Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için)

Aylık İstisna Tutarı(Tek Çocuk için)XÇocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar)X12 Ay=Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı–Yıllık İstisna Tutarı=Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,”

Formüllerin değişiklik öncesi hali;

Yemek parası için;

Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

Çocuk zammı için;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler