ja_mageia

Kuruluş İşlemleri

Yabancı sermayeli şirketlere Türkiye’de faaliyet göstermek istedikleri iş kolu ve yatırım, işlem hacmi düşünülerek en uygun şirket tipi tavsiye edilmekte ve sonrasında şirket türüne göre ihtiyaç duyulan evraklar, tarafımızdan hazırlanmakta ve müşterimize imzaya hazır halde iletilmektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri İndirimli Orana Tabi Teslimler Nedeniyle İade Alınacak KDV
İndirimli Orana Tabi Teslimler Nedeniyle İade Alınacak KDV PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/70

Sirküler Tarihi: 07.12.2015

Konu: İndirimli Orana Tabi Teslimler Nedeniyle İade Alınacak KDV

Bilindiği üzere; KDV Kanununun 29 uncu maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; indirimli orana tabi teslimler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının (2014 yılı için bu tutar 17.700,- TL), yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen tutarların da izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden ya da mahsuben iadesi imkanı getirilmiştir.

26.04.2014 Tarih 28983 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile indirimli orana tabi teslimlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre; iade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen süre içerisinde iade hakkını kullanmayan mükelleflerin, daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde bulunmaları mümkün değildir.

Diğer taraftan, izleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinde usulüne uygun olarak iade talebinde bulunan mükelleflerin de talep edilen iade tutarını artırmak amacıyla, sonraki yıllarda bu dönemlere ilişkin düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Ancak, izleyen yıl içerisinde talep edilen iade tutarının, aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi ile artırılması mümkün olup bu şekilde artırılan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilmektedir. Bu nedenle iade edilecek KDV tutarının iyi tespit edilip beyan edilmesi çok önemlidir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; 2014 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin hesaplanan KDV’den fazla olması (yüklenilen KDV hesaplanan KDV farkının 17.700,- TL’den büyük olması) ve bu KDV’nin indirim yoluyla giderilememiş olması halinde, yıllık iade talebinin en geç Kasım 2015 dönemi KDV beyannamesi ile Aralık ayının 24’üne kadar beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Pratik Bilgiler