ja_mageia

Kuruluş İşlemleri

Yabancı sermayeli şirketlere Türkiye’de faaliyet göstermek istedikleri iş kolu ve yatırım, işlem hacmi düşünülerek en uygun şirket tipi tavsiye edilmekte ve sonrasında şirket türüne göre ihtiyaç duyulan evraklar, tarafımızdan hazırlanmakta ve müşterimize imzaya hazır halde iletilmektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslak olarak yayımlanmıştır.
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslak olarak yayımlanmıştır. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015-73

Sirküler Tarihi: 08.12.2015

Konu: İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslak olarak yayımlanmıştır.

454 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 3. Bölümünde belirtilen “İhracat İşlemlerinde E-fatura Uygulaması”na İlişkin olarak yayınlanması öngörülen “ e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu” taslağı yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuz taslağı buradan ulaşabilirsiniz. Önerilerinizi e-fatura forum sitesi üzerinden iletebilirsiniz

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler