ja_mageia

Raporlama

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri Yüklenilen KDV Listesine Yeni Eklenen Sütunlar Hakkında
Yüklenilen KDV Listesine Yeni Eklenen Sütunlar Hakkında PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/74

Sirküler Tarihi: 21.12.2015

Konu:  Yüklenilen KDV Listesine Yeni Eklenen Sütunlar Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile İnternet Vergi Dairesi üzerinden düzenlenen Yüklenilen KDV Listesine yeni bölümler eklendiği bildirilmiştir.

 Yüklenilen KDV listesine yeni eklenen bölümler;

 (14) numaralı sütun : Belgenin İndirime konu edildiği KDV dönemi

 2015/Kasım iade dönemi ve sonrasındaki iade dönemleri için yüklenilen KDV listesi verilmesi gereken bütün iade işlem türlerine dair doldurulması zorunlu alandır.

 (15) numaralı sütun : Belgenin yüklenildiği KDV dönemi

 405, 406 ve 439 iade işlem türlerinden iadeler için (405 ve 406 işlem türleri için 2015/Kasım ve sonraki dönemler itibariyle, 439 işlem türü için ise 2016/Ocak ve sonraki dönemler itibariyle) doldurulması zorunlu alandır.

e-beyannamedeki kodu

Türü

405

İhracatı gerçekleşen indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenilen KDV farkı

406

Aylık indirimli orana tabi işlemler

439

Yıllık indirimli orana tabi işlemler

İnternet Vergi Dairesi'nden yapılan duyuru haberin devamında yer almaktadır.

YÜKLENİLEN KDV LİSTESİNE YENİ EKLENEN BÖLÜMLER HAKKINDA

 

  • Belgenin İndirime Konu Edildiği KDV Dönemi : Bu alan 2015/11 iade dönemi itibariyle yüklenilen KDV listesi verilmesi gereken bütün iade işlem türleri için doldurulması zorunlu alandır. Yüklenilen KDV listesine yazılan belge hangi dönem indirilecek KDV hesabına dahil edilmiş  ise o dönem yazılmalıdır. Örneğin; 01.04.2014 tarihli belge 2014/04 dönem KDV beyannamesinde “bu döneme ait indirilecek KDV” bölümüne dahil edilmiş ise bu alana 201404 yazılacaktır. Yukarıdaki tablonun 1. Satırında olduğu gibi. Ancak, 07.06.2014 tarihli belge 2014/07 dönem KDV beyannamesinde “bu döneme ait indirilecek KDV” bölümüne dahil edildiğinden 201407 yazılacaktır. Yukarıdaki tablonun 4. Satırında olduğu gibi.

 

  • Belgenin Yüklenildiği KDV Dönemi: Bu alan 405,406 ve 439 iade işlem türlerinden iadeler için doldurulması zorunlu alandır. (405 ve 406 işlem türleri için 2015/11 dönemi itibariyle 439 işlem türü için ise 2016/01 dönemi itibariyle girilmesi zorunlu alandır.) Yüklenilen KDV listesine yazılan belgenin yüklenildiği dönem yazılmalıdır.  Belge hangi iade işlem türünden hangi dönemde yüklenime konu olmuş ise o dönem yazılmalıdır. 406 ve 439 işlem türlerinden iadelerde, iade talep edilen dönemde birden fazla aya ait yüklenim tutarları tek yüklenilen KDV listesinde verilmektedir. Hangi belgenin tamamının veya bir kısmının hangi ayda yapılan istisna satışlardan yüklenildiğini belirtmek için, bu alan kullanılmalıdır. Örneğin, yüklenim listesinde yer alan belge 2014/08 döneminde yapılan istisna satışları için yüklenilmiş ise bu alana 201408 yazılır.

Aynı belge “Belgenin Yüklenildiği KDV Dönemi” alanı farklı dönemler olarak yazılmak şartıyla birden fazla satıra kaydedilebilir. Böylece indirimli orana tabi satışlar için aynı belge farklı aylarda yapılan istisna satışlarda yüklenime konu olmuş ise bünyeye giren yüklenim tutarları bölünerek (İndirimli Oran Hesaplama Tablosunda yazılı aylar itibariyle yüklenilen KDV tutarları ile uyumlu olacak şekilde) yazılabilir.

Örneğin; 14.06.2015 tarih A serisi 125 No.lu belge 2015/06, 2015/08 ve 2015/10 dönem satışlarında yüklenime konu olmuş ise “Belgenin Yüklenildiği KDV Dönemi”  bölümünde belgenin  yüklenildiği dönemler  201506, 201508 ve 201510 olarak birden fazla satırda yazılabilir.

Böylece indirimli orana tabi satışlardan iadelerde yüklenilen KDV listesine faturalar toplam tutar olarak değil yüklenime konu olduğu satışlara göre ilgili aylarda bölünerek yazılabilecektir. Yukarıdaki tablonun 11,12 ve 13. Satırlarında olduğu gibi.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler