ja_mageia

Kuruluş İşlemleri

Yabancı sermayeli şirketlere Türkiye’de faaliyet göstermek istedikleri iş kolu ve yatırım, işlem hacmi düşünülerek en uygun şirket tipi tavsiye edilmekte ve sonrasında şirket türüne göre ihtiyaç duyulan evraklar, tarafımızdan hazırlanmakta ve müşterimize imzaya hazır halde iletilmektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri 2016 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Yapılamayacak KDV Tutarı
2016 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Yapılamayacak KDV Tutarı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/77

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu: 2016 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Yapılamayacak KDV Tutarı

25.12.2015 tarih ve 26573 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 4 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de; İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2015 yılında geçerli olan 19.500 TL tutarındaki sınır, 2015 yılı için 20.600,00 TL olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamındadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

25 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29573

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 4) 

26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015 yılı için 19.500 TL” ibaresi “2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

Pratik Bilgiler