ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri 2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Günlük 54,90 TL olarak belirlendi.
2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Günlük 54,90 TL olarak belirlendi. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/94

Sirküler Tarihi: 31.12.2015

Konu:  2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Günlük 54,90 TL olarak belirlendi.

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 30.12.2015 tarih ve 2015/1 karar numaralı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretin 54,90 TL olarak uygulanmasına işveren temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla karar verilmiştir.

  • Aşağıdaki tabloda 2016 yılında ödenecek olan net asgari ücret ve 01.07.2015-31.12.2015 tarihlerinde geçerli net asgari ücret hesaplaması yer almaktadır;

01.01.2016-31.12.2016 Tarihlerinde Geçerli Asgari Ücret Hesaplaması

01.07.2015-31.12.2015 Tarihlerinde Geçerli Asgari Ücret Hesaplaması

Brüt asgari ücret (54,90 TL/Gün*30 gün)

1.647,00 TL

Brüt asgari ücret (42,45 TL/Gün*30 gün)

1.273,50TL

Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)

230,58 TL

Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)

178,29 TL

İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)

16,47 TL

İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)

12,74 TL

Gelir vergisi matrahı

1.399,95 TL

Gelir vergisi matrahı

1.082,48 TL

Hesaplanan gelir vergisi (% 15)

209,99 TL

Hesaplanan gelir vergisi (% 15)

162,37 TL

Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)

123,53 TL

Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)

90,11 TL

Kesilecek gelir vergisi

86,46 TL

Kesilecek gelir vergisi

72,26 TL

Damga vergisi (Binde 7,59)

12,50 TL

Damga vergisi (Binde 7,59)

9,67 TL

Kesintiler toplamı

346,01 TL

Kesintiler toplamı

272,95 TL

Net asgari ücret

1.300,99 TL

Net asgari ücret

1.000,55 TL

  • İşverene maliyetin hesaplanması

Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 2016 yılının tamamında aylık 1.935,23 TL olmaktadır. Bu tutarın hesaplamasına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmiştir.

01.01.2016-31.12.2016 Tarihlerinde Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti

01.07.2015-31.12.2015 Tarihlerinde Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti

Brüt asgari ücret

1.647,00 TL

Brüt asgari ücret

1.273,50TL

Sosyal güvenlik primi işveren payı (% 15,5)*

255,29 TL

Sosyal güvenlik primi işveren payı (% 15,5)*

197,39TL

İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2)

32,94 TL

İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2)

25,47TL

Toplam maliyet

1.935,23 TL

Toplam maliyet

1.496,36 TL


* 5510 sayılı Kanun'un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim sağlandığı için, yukarıdaki hesaplamada SGK primi işveren payı (% 20,5 – 5 Puan =) % 15,5 olarak dikkate alınmıştır.

94_194_1

 

Pratik Bilgiler