ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri 2016 Yılında Geçerli Asgari Geçim İndirimi Tutarları
2016 Yılında Geçerli Asgari Geçim İndirimi Tutarları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/95

Sirküler Tarihi: 31.12.2015

Konu:  2016 Yılında Geçerli Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

- Mükellefin kendisi için % 50'si,

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;

İlk iki çocuk için % 7,5,

Üçüncü çocuk için % 10,

Diğer çocuklar için % 5'idir.

Asgari geçim indirimi, yukarıdaki şekilde belirlenen tutar ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. Bu nedenle Asgari Geçim İndirimi tutarı her ne olursa olsun 209,99 TL'nı aşamayacaktır. (Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi 209,99 TL'dir.)

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanmalıdır. Boşananlar için ise indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmalıdır.

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre;

  • 01.01.2016-31.12.2016 döneminde geçerli günlük kazanç tutarı brüt 54,90 TL (Aylık 1.647,00 TL)

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; 2015 yılında geçerli asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU ve ÇOCUK SAYISI

AYLIK AGİ TUTARI (TL)

BEKAR

123,53

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

123,53

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU

142,05

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

160,58

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

185,29

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

197,64

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        5 ÇOCUKLU ve FAZLASI

209,99

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

148,23

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

166,76

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

185,29

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

209,99

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

209,99

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        5 ÇOCUKLU ve FAZLASI

209,99

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler