ja_mageia

Kuruluş İşlemleri

Yabancı sermayeli şirketlere Türkiye’de faaliyet göstermek istedikleri iş kolu ve yatırım, işlem hacmi düşünülerek en uygun şirket tipi tavsiye edilmekte ve sonrasında şirket türüne göre ihtiyaç duyulan evraklar, tarafımızdan hazırlanmakta ve müşterimize imzaya hazır halde iletilmektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri Prime Esas Kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar
Prime Esas Kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015-96

Sirküler Tarihi: 31.12.2015

Konu:  Prime Esas Kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 30.12.2015 tarih ve 2015/1 karar numaralı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretin 54,90 TL olarak uygulanmasına işveren temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla karar verilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 82. maddesinde günlük kazanç sınırları tanımlanmıştır. Buna göre 5510 Sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak hesaplanmaktadır.

Buna göre sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların,2016 yılının tamamında uygulanacak olan alt ve üst sınırları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

 

Alt sınır

Üst sınır

Günlük kazanç

54,90 TL

356,85 TL

Aylık kazanç

1.647,00 TL

10.705,50 TL

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler