ja_mageia

Kuruluş İşlemleri

Yabancı sermayeli şirketlere Türkiye’de faaliyet göstermek istedikleri iş kolu ve yatırım, işlem hacmi düşünülerek en uygun şirket tipi tavsiye edilmekte ve sonrasında şirket türüne göre ihtiyaç duyulan evraklar, tarafımızdan hazırlanmakta ve müşterimize imzaya hazır halde iletilmektedir.

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
Anasayfa 2016 GÜNCEL ORAN VE HADLER
Practical Information PDF Yazdır e-Posta

2016 GÜNCEL ORAN VE HADLER

Gelir Vergisi

Gelir Vergisi Tarifesi- 2016 (Ücretler)

Gelir dilimi

Vergi oranı

12.600 TL'ye kadar

% 15

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası

% 20

110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası

% 27

110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL, fazlası

% 35


Gelir Vergisi Tarifesi- 2016 (Diğer gelirler)

Gelir dilimi

Vergi oranı

12.600 TL'ye kadar

% 15

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası

% 20

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası

% 27

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, fazlası

% 35


Gelir Vergisinden Istisna Günlük Yemek Yardımı (KDV hariç)

Uygulandığı Yıl

Tutar (TL)

2013

12,00

2014

12,00

2015

13,00

2016

13,70


Engellilik İndirimi (2016)

Engellilik derecesi

Tutarı (TL)

Birinci derece engelliler için

900,00

İkinci derece engelliler için

460,00

Üçüncü derece engelliler için

210,00


Asgari geçim indirimi-TL (2016)

Eşin çalışma durumu

Çocuk sayısı

Yok

1

2

3

4

5 veya fazla

Çalışıyor

123,53

142,03

160,58

185,29

197,64

209,99

Çalışmıyor

148,23

166,76

185,29

209,99

209,99

209,99Konut kira geliri istisnası

Gelirin elde edildiği yıl

Tutar (TL)

2013

3.200

2014

3.300

2015

3.600

2016

3.800


Değer artış kazançlarında istisna (Menkul kıymetler hariç)

Kazancın sağlandığı yıl

Tutar (TL)

2013

9.400

2014

9.700

2015

10.600

2016

11.000


Arızi kazançlara ilişkin istisna

Kazancın sağlandığı yıl

Tutar (TL)

2013

21.000

2014

21.000

2015

23.000

2016

24.000


Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı

Uygulandığı dönem

Tutar (TL)

01.01.2016 - 30.06.2016

4.092,53

01.07.2016 - 31.12.2016

-


Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Kanun

Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları (Aylık)

Uygulandığı dönem

Oran (%)

21.04.2006 - 18.11.2009

2,50

19.11.2009 - 18.10.2010

1,95

19.10.2010 tarihinden itibaren

1,40
Tecil faizi oranları (Yıllık)

Uygulandığı dönem

Oran (%)

28.04.2006 - 20.11.2009

24

21.11.2009 - 20.10.2010

19

21.10.2010 tarihinden itibaren

12


Yeniden değerleme oranları

Yıl

Oran (%)

2012

7,8

2013

3,93

2014

10,11

2015

5,58


Fatura düzenleme sınırı

Uygulandığı yıl

Tutar (TL)

2013

800

2014

800

2015

880

2016

900


Amortisman sınırı

Uygulandığı yıl

Tutar (TL)

2013

800

2014

800

2015

880

2016

900


Reeskont ve avans işlemlerinde iskonto ve faiz oranları

Reeskont işlemlerinde

% 9,0

Avans işlemlerinde

% 10,5

VUK kapsamındaki reeskont işlemlerinde

% 10,5


Not: Bu oranlar 14.12.2014 tarihinden itibaren yapılan işlemler için geçerlidir.


Damga Vergisi

Azami damga vergisi (Her bir kâğıt için)

Uygulandığı yıl

Tutar (TL)

2013

1.487.397,70

2014

1.545.852,40

2015

1.702.138,00

2016

1.797.117,30


Damga vergisi oran ve tutarları (2016)

Damga vergisine tabi kâğıtlar

Oran/Tutar

Sözleşmeler

Binde 9,48

Ücretler (Avanslar dahil)

Binde 7,59

Kira sözleşmeleri

Binde 1,89

Bilanço

36,90 TL

Gelir tablosu

17,80 TL

Yıllık gelir vergisi beyannamesi

47,80 TL

Kurumlar vergisi beyannamesi

63,80 TL

Katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler

31,50 TL

SGK sigorta prim bildirgesi

23,50 TL


Veraset ve İntikal Vergisi

İstisnalar(2016)

Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

170.086 TL

Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde

340.381 TL

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

3.918 TL

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

3.918 TL


Vergi tarifesi (2016)

 

Vergi oranı

Matrah dilim tutarları

Veraset yoluyla intikal

İvazsız intikal

İlk 210.000 TL için

% 1

% 10

Sonra gelen 500.000 TL için

% 3

% 15

Sonra gelen 1.100.000 TL için

% 5

% 20

Sonra gelen 2.000.000 TL için

% 7

% 25

Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan bölümü  için

% 10

% 30


Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlik

Asgari ücret ve yasal kesintiler

Ödemeler / kesintiler

01.01.2016-30.06.2016 (TL)

01.07.2016-31.12.2016 (TL)

Brüt asgari ücret

1.647,00

1.647,00

Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)

230,58

230,58

İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)

16,47

16,47

Gelir vergisi matrahı

1.399,95

1.399,95

Hesaplanan gelir vergisi (% 15)

209,99

209,99

Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)

123,53

123,53

Kesilecek gelir vergisi

86,46

86,46

Damga vergisi (binde 7,59)

12,50

12,50

Kesintiler toplamı

346,01

346,01

Net asgari ücret

1.300,99

1.300,99


Yıllık brüt asgari ücret

Uygulandığı yıl

Tutar (TL)

2013

12.000,60

2014

13.230,00

2015

14.850,00

2016

19.764,00


Sosyal güvenlik primine esas aylık kazançların alt ve üst sınırları

Uygulandığı dönem

Alt sınır (TL)

Üst sınır (TL)

01.01.2016-30.06.2016

1.647,00

10.705,50

01.07.2016-31.12.2016

1.647,00

10.705,50

 

 

Pratik Bilgiler