ja_mageia

Kuruluş İşlemleri

Yabancı sermayeli şirketlere Türkiye’de faaliyet göstermek istedikleri iş kolu ve yatırım, işlem hacmi düşünülerek en uygun şirket tipi tavsiye edilmekte ve sonrasında şirket türüne göre ihtiyaç duyulan evraklar, tarafımızdan hazırlanmakta ve müşterimize imzaya hazır halde iletilmektedir.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri
2016 Yılı Sirkülerleri
Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine Hakkında Kanuna İlişkin 5 Seri No.lu Tebliğ (Damga Vergisi ve Harç İstisnası) PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No: 2016-85   
Sirküler Tarihi: 11.10.2016
Konu:  Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine Hakkında Kanuna İlişkin 5 Seri No.lu Tebliğ (Damga Vergisi ve Harç İstisnası)

30.09.2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5 seri numaralı 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği'nde damga vergisi ve harç istisnalarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bilindiği gibi, 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler karşılaştırmalı olarak 2016-26 sayılı sirkülerimizde duyurulmuştu.

Ayrıca, 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de "Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği" yayınlanmış olup, 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yapılan düzenlemeler ise karşılaştırmalı olarak 2016-73 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Kanun ve yönetmelikle yapılan değişikliklere ilişkin uygulama esaslarını belirlenmesine yönelik yayınlanan tebliğ sirkülerimize eklenmiştir.
Devamını oku...
 
Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine Hakkında Kanuna İlişkin 4 Seri No.lu Tebliğ (Gelir Vergisi Stopaj Teşviki) PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-84   
Sirküler Tarihi: 11.10.2016
Konu:  Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine Hakkında Kanuna İlişkin 4 Seri No.lu Tebliğ (Gelir Vergisi Stopaj Teşviki)

30.09.2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4 seri numaralı 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği'nde gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bilindiği gibi, 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler karşılaştırmalı olarak 2016-26 sayılı sirkülerimizde duyurulmuştu.

Ayrıca, 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de "Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği" yayınlanmış olup, 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yapılan düzenlemeler ise karşılaştırmalı olarak 2016-73 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Kanun ve yönetmelikle yapılan değişikliklere ilişkin uygulama esaslarını belirlenmesine yönelik yayınlanan tebliğ sirkülerimize eklenmiştir.

Devamını oku...
 
Elektrik Motoruda Olan Binek Otomobillerde ÖTV Oranı Değişikliği PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-83

Sirküler Tarihi: 11.10.2016

Konu: Elektrik Motoruda Olan Binek Otomobillerde ÖTV Oranı Değişikliği

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranlarının, yeniden belirlenmesine ilişkin 26/9/2016 tarih ve 2016/9256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 5/10/2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu kararına göre, elektrik motoru da olan ve elektrik motoru 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1,800 cm3'ü geçmeyen binek otomobiller için % 90 olan ÖTV oranı % 45'e, motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2,500 cm3'ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 145 olarak uygulanan ÖTV oranı yüzde 90'a düşürüldü.

Devamını oku...
 
7 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-82

Sirküler Tarihi: 05.10.2016

Konu: 7 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır.

04.10.2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile

-10/2/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 6663 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendine,

-9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (g), (r), (u) ve (y) bentlerinde ve 30/d maddesinde yapılan değişikliklere,

-26/8/2016 tarihli ve 29813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına eklenen (i) bendine

ilişkin yapılan kanuni düzenlemelerin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile,

-3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu

açıklanmıştır.

Devamını oku...
 
6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-81

Sirküler Tarihi: 20.09.2016

Konu: 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve

210 sayılı Değerli Kağıtlar Vergisi Kanununda

değişiklikler yapılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
% 18 KDV Oranına Tabi Konutların % 8 Oranına Tabi Olması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-80   
Sirküler Tarihi : 20.09.2016
Konu:  % 18 KDV Oranına Tabi Konutların % 8 Oranına Tabi Olması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır.

08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 18 KDV oranına tabi konutların 31/3/2017 tarihine kadar teslimlerinde vergi oranı % 8’e indirilmiş ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan benzin türleri, motorin türleri, LPG(Otogaz) ile akaryakıt harici petrol ürünlerinin ÖTV tutarları artırılmıştır

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
e-Beyanname Sisteminde Yapılan Güncellemeler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-79

Sirküler Tarihi: 20.09.2016

Konu: e-Beyanname Sisteminde Yapılan Güncellemeler

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html internet adresinde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

06.09.2016 - 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi);

6736 Sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin 5. maddesi ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6. maddesinden faydalanmak isteyen mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

06.09.2016 - 6736 Sayılı Kanunun Kapsadığı Dönemlere İlişkin Olarak Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Verilecek Beyannameler;

6736 Sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere (verilme tarihi 30.06.2016 ve öncesi) ilişkin pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra beyanname vermek isteyen mükelleflerin, 6736 sayılı Kanunun 4. maddesinin 9. fıkrasından faydalanabilmeleri için, beyannamelerini gönderirken "Özel Onay" seçeneğinden "PIS" veya "KSS" ile birlikte "6736" kutucuğunu da işaretleyerek göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-78

Sirküler Tarihi: 23.08.2016

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliği 23.08.2016 tarihli ve 29810 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
6736 sayılı Kanuna İlişkin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-77

Sirküler Tarihi: 23.08.2016

Konu: 6736 sayılı Kanuna İlişkin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin  Kanun Rehberi

Bilindiği gibi Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanuna ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinde yapılan açıklama aşağıdaki gibi olup, yayınlanan kanun rehberine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Söz konusu Kanun ile,

 • 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim,
 • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Varlık Barışı,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
 • Yapılandırılan borçları kredi kartı ile ödeme,
 • 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi,

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
6728 sayılı Kanun ile Çek Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-76

Sirküler Tarihi: 19.08.2016

Konu: 6728 sayılı Kanun ile Çek Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 61 ila 66.maddeleri ile Çek Kanunu'nda değişiklikler yapılmış olup, özet açıklamalarımız şöyledir. (61, 63, 64, 65, ve 66.maddeler kanunun yayımı tarihinde, 62.madde 31.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)

6728 Sayılı kanunun 61.maddesi ile 5491 sayılı kanunun 2.maddesinde değişiklikler yapılarak, bankaların çek hesabı açtırmak isteyen kişilerden adli sicil kaydı ve Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi kayıtlarını alması zorunlu hale getirilmiştir. Böylece kişinin adli sicil kaydında karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı bir mahkumiyetinin bulunup bulunmadığını ve kişinin ekonomik durumunun çek hesabı açmaya müsait olup olmadığı değerlendirilecektir.

Aynı madde uyarınca; hakkında çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı olan gerçek veya tüzel kişinin yönetim organında görev yaptığı veya ticaret siciline tescil edilen yetkilisi olduğu tüzel kişilere de çek defterinin verilmemesi öngörülmüş olup, bu durum sermaye şirketlerinin yönetiminde görev yapan kişilerden herhangi birinin çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağının bulunması halinde, yöneticisi olduğu tüzel kişiye çek defteri verilmemesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Devamını oku...
 
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiştir PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-75   
Sirküler Tarihi: 19.08.2016
Konu:  6736 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiştir

6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunla ilgili olarak 2016-66 ve 67 numaralı sirkülerlerimizde açıklamalar yapılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 3 / 10

Pratik Bilgiler