ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri
2016 Yılı Sirkülerleri
Uluslararası İşgücü Kanunu Yayınlandı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-74   
Sirküler Tarihi: 19.08.2016
Konu:  Uluslararası İşgücü Kanunu Yayınlandı.

13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun, Türkiye'de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan; bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya gören; staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan kişileri kapsamaktadır.

Kanuna göre, çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 2 bin 400 lira, bağımsız çalışan yabancıya 4 bin 800 lira, yabancı çalıştıran işveren veya işveren vekiline her bir yabancı için 6 bin lira idari para cezası verilecek.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-73

Sirküler Tarihi: 16.08.2016

Konu: Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de "Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği" yayınlanmış olup, 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile karşılaştırılmış hali aşağıda sunulmuştur. Yapılan önemli değişiklikler sarı renkle gösterilmiştir.

Devamını oku...
 
Ar-Ge Veya Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge Veya Tasarım Personelinin Merkez Ya Da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-72

Sirküler Tarihi: 16.08.2016

Konu: Ar-Ge Veya Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge Veya Tasarım Personelinin Merkez Ya Da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

11.08.2016 tarih ve 29798 sayılı Resmi Gazetede "Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar" yayınlanmış olup, yürürlük tarihi 01.09.2016'dır.

1- 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya Tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, aşağıda belirtilen faaliyetlerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir:

 

Devamını oku...
 
Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-71

Sirküler Tarihi: 16.08.2016

Konu: Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

11.08.2016 tarih ve 29798 sayılı Resmi Gazetede "Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar" yayınlanmıştır.

6676 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanunun 4. maddesinin 6. fıkrasında yapılan değişiklik ile Bakanlar Kurulu’na Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını on beşe kadar indirme, kanuni seviyesine kadar artırma veya belirlenen sınırlar dahilinde sektörler itibarıyla farklılaştırma yetkisi uyarınca; 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ar-Ge Merkezlerinde istihdamı zorunlu olan tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

Devamını oku...
 
Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde İlave Ar-Ge İndirimi Uygulanmasına Dair Esasları Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-70

Sirküler Tarihi: 16.08.2016

Konu: Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde İlave Ar-Ge İndirimi Uygulanmasına Dair Esasları Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinde "Bakanlar Kurulu’nca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı; Bakanlar Kurulu’nca belirlenen kriterleri haiz tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı yukarıdaki esaslar dahilinde indirim konusu yapılabilir. Belirlenen kriterlere göre kanuni hadler içerisinde oranları ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." denilmekte olup,  bu madde uyarınca 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre (Yürürlük Tarihi 10.08.2016), 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin aşağıda belirtilen kriterlerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlamaları halinde o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının % 50’sini 31.12.2023 tarihine kadar Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapabilecektir.

Kriterler:

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı,

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı,

c) Uluslararası destekli proje sayısı,

ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

e) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-69

Sirküler Tarihi: 16.08.2016

Konu: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" yayınlanmış olup, 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten önce kanunun amacına uygun biçimde kurulmuş olan Bölgeler, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını bu yönetmeliğe uygun hale getireceklerdir.

Sözkonusu yönetmelik haberin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Devamını oku...
 
Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-68

Sirküler Tarihi: 16.08.2016

Konu: Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği

10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de "Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği" yayınlanmış olup, 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu yönetmeliğe haberin devamından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Devamını oku...
 
Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-67

Sirküler Tarihi: 15.08.2016

Konu: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı Kanun kapsamında matrah arttırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) vergilerinde yasada belirtilen şekilde artırım yapılması halinde sözkonusu vergi türlerinde vergi incelemesi ve ilave tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

  • Gelir ve Kurumlar Vergisi

Bu kapsamda yapılacak başvuruların bu kanunun yayımlandığı ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Devamını oku...
 
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-66

Sirküler Tarihi: 15.08.2016

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar

Resmi Gazete'de henüz yayımlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı Kanun kapsamındaki borçlara ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

  • Kesinleşmiş Vergi ve Vergi Cezaları (Vergi Dairesi Alacakları)

30.06.2016 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ve sözkonusu vergilere ilişkin gecikme zammı ve faiz ile birlikte vergi cezaları, kanun kapsamında bulunmaktadır. Kesinleşmiş durumda bulunan vergi borcunun kanunda belirtilen şekilde ödenmesi halinde; gecikme faizi, gecikme zammı alacağından vazgeçilerek ve kesinleşmiş asıl alacak üzerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları hesaplaması ile ilave yapılacaktır.

Yİ-ÜFE hesaplaması, kanunun yayım tarihine kadar yapılacak olup ödemeler 2 ayda bir olmak üzere azami 18 eşit taksitte (36 Ayda) yapılabilecektir.

Borç toplamının (Yİ-ÜFE hesaplamasından sonraki toplam tutar) ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde ayrıca (kanunun yayım tarihinden ödeme tarihine kadar) herhangi bir faiz uygulaması söz konusu olmayacağı gibi Yİ-ÜFE esas alınmak suretiyle hesaplanan gecikme tutarının yarısından da vazgeçilmektedir.

Taksitli ödemenin tercih edilmesi durumunda borçluların başvuru sırasında borçlarını altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinin birini tercih etmeleri bir zorunluluktur. Taksitle yapılacak ödemelerle bağlantılı olarak aşağıdaki katsayılar uygulanacaktır. Hesaplama neticesinde oluşacak tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarları oluşturulacaktır.

 

Devamını oku...
 
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar ile Nakdi Sermaye Artışlarında Faiz İndiriminde Sermaye Avansları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-65

Sirküler Tarihi: 15.08.2016

Konu: İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar ile Nakdi Sermaye Artışlarında Faiz İndiriminde Sermaye Avansları

05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğde; 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 28/02/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen “İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı 32/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile nakdi sermaye artışlarında faiz indiriminde sermaye avanslarının durumuna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
KDV İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Yazılar, 1 Eylül 2016 Tarihinden İtibaren E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmeye Başlanacaktır. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-64

Sirküler Tarihi: 15.08.2016

Konu: KDV İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Yazılar, 1 Eylül 2016 Tarihinden İtibaren E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmeye Başlanacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 11.08.2016 tarihinde yapılan duyuru metni aşağıdaki gibidir.

 " 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan hükümler gereğince, KDV Genel Uygulama Tebliği ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan katma değer vergisi iadesi işlemlerinde, iade talebinde bulunan mükelleflerin ibraz ettikleri bilgi ve/veya belgelerde eksiklik bulunması halinde, bu durum iade işlemini gerçekleştiren vergi daireleri tarafından mükelleflere posta yoluyla tebliğ edilen bir yazı ile bildirilmektedir.

Bakanlık Makamınca onaylanarak uygulanmaya başlanan “KDV İadelerinin Etkinleştirilmesi ve Hızlandırılması, İade Süreçlerinin Standartlaştırılması Eylem Planı” kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, eksiklik yazılarının e-tebligat yoluyla tebliğ edilmesine ilişkin gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır.

Mevcut uygulamada posta yoluyla tebligatı yapılan eksiklik yazıları, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ve 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile öngörülen düzenlemeler çerçevesinde elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olan mükelleflere ve iade talebine ilişkin olarak rapor teslim etmiş olan YMM’lere 1/9/2016 tarihinden itibaren e-tebligat yoluyla tebliğ edilecektir. e-Tebligat uygulamasında, mükelleflerimize başvuruları sırasında bildirdikleri GSM (cep telefonu) numaralarına SMS (kısa mesaj) göndermek suretiyle bilgilendirme yapılmaktadır.

e-Tebligat kapsamında bulunmayan mükelleflerin iade taleplerine yönelik eksiklik yazılarının tebliğinde ise mevcut uygulamaya devam edilecektir.

Duyurulur."

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 4 / 10

Pratik Bilgiler