ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri
2016 Yılı Sirkülerleri
6728 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yapılan Değişiklikler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-63

Sirküler Tarihi: 12.08.2016

Konu: 6728 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım  Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yapılan Değişiklikler

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u ile Kurumlar Vergisi Kanununda ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununda yapılan değişiklikler haberin devaminda gösterilmiştir.

Devamını oku...
 
6728 sayılı Kanun ile Harçlar Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-62   
Sirküler Tarihi: 12.08.2016
Konu:  6728 sayılı Kanun ile Harçlar Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler    

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u ile Harçlar Kanunu'nda yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir.

6728 sayılı Kanunun 35. maddesiyle 492 sayılı Kanunun değiştirilen ek 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (n) ve (o) bendi hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra yapılan proje ve işlere uygulanmak üzere 09.08.2016 tarihinde, diğer değişiklikler 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

MADDE 30 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Birden fazla nüsha olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden kâğıtlarla ilgili nispi harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için harç tahsil olunur.”

MADDE 31 – 492 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin başlığı “Çeşitli işlemlerde harç:” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Noterde işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kâğıtların değiştirilmesi hâlinde, değişikliğe ilişkin senet, mukavelename ve kâğıtlar artan miktar üzerinden aynı nispette harca tabidir.”

MADDE 32 – 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“p) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde, kiralanan taşınmazın finansal kiralama sözleşmesinin süresi sonunda kiracıya devri.”

Devamını oku...
 
6728 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanunu'nda Yapılan Bazı Değişiklikler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-61

Sirküler Tarihi: 12.08.2016

Konu: 6728 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanunu'nda Yapılan Bazı Değişiklikler

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u ile Damga Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir.

Devamını oku...
 
6728 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-60

Sirküler Tarihi: 12.08.2016

Konu: 6728 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u ile Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir.

Devamını oku...
 
6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-59

Sirküler Tarihi: 12.08.2016

Konu: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u ile Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir.

Devamını oku...
 
6728 sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-58   
Sirküler Tarihi: 12.08.2016
Konu:  6728 sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u ile Emlak Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1.    39.maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu'nun "Geçici Muaflıklar" başlıklı 5.maddesinin "f" fıkrasından gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş olup, yapılan düzenleme 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

“g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.”

2.    40.maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu'nun "Geçici Muaflıklar" başlıklı 15.maddesinin "d" fıkrasından gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş olup, yapılan düzenleme 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

“e) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresince.”

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
6728 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No: 2016-57   
Sirküler Tarihi: 12.08.2016
Konu:  6728 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler        

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"unun 43.maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar" başlıklı 17.maddesinin "Diğer İstisnalar" başlıklı 4.fıkrasının "g", "r", "u" ve "y" bentlerinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.
Devamını oku...
 
Kapasite Raporları Listesinin (TOBB) İnternet Vergi Dairesi'nden Alınması Hakkında Duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-56   
Sirküler Tarihi: 12.08.2016
Konu:  Kapasite Raporları Listesinin (TOBB) İnternet Vergi Dairesi'nden
Alınması Hakkında Duyuru
                

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden 03.08.2016 tarihinde yapılan duyuruya göre; 3065 sayılı KDV Kanunun 11/1-c maddesi gereğince İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade talebi veya tecil-terkin işlemi bulunan mükellefler, 03.08.2016 tarihinden itibaren tüm dönemler için gerçekleştirilecek olan iade taleplerinde, sadece Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinden alınmış Kapasite Raporları Listesini internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Kamu Arazileri Üzerindeki Konaklama Amaçlı Turizm Tesislerine Ait Bazı Yükümlülüklerin Ödenmesinin Ertelenmesi PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-55

Sirküler Tarihi: 12.08.2016

Konu: Kamu Arazileri Üzerindeki Konaklama Amaçlı Turizm Tesislerine Ait Bazı Yükümlülüklerin Ödenmesinin Ertelenmesi

30.07.2016 tarih ve 29786 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 372 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği ile Tebliğ ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde vadesi gelen ve tahsil edilmesi gereken;

  • Kira,
  • Kesin tahsis,
  • İrtifak hakkı,
  • Kullanma izni bedelleri
  • Hasılat payları
  • Ecrimisillerin

Ödeme sürelerinin bir yıl ertelenmesi ve ertelenen bu alacakların tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Sözkonusu tebliğ haberin devamındadır.

Devamını oku...
 
Çalışanlara Verilen Altınların Bedellerinin Prime Esas Kazanca Dahil Edilmesi PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-54   
Sirküler Tarihi: 03.08.2016
Konu:  Çalışanlara Verilen Altınların Bedellerinin Prime Esas Kazanca Dahil Edilmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı  tarafından yayınlanan 22.06.2016 tarih ve 87838906/309/482 sayılı 2016-12 numaralı Genelge ile 01.06.2016 tarihinden itibaren bayram, yılbaşı, 25 inci, 30 uncu ve 50 inci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen altınların bedellerinin sigorta primine esas kazanç olarak kabul edilerek sigorta primine tabl tutulması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Kesin Mizan Bildirimi Verme Yükümlülüğü kaldırıldı. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-53   
Sirküler Tarihi: 01.08.2016
Konu:  Kesin Mizan Bildirimi Verme Yükümlülüğü kaldırıldı.

27.07.2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 472 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 403 numaralı VUK Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu düzenleme ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin Kurumlar Vergisi Beyananmesi'nin verildiği ayın sonuna kadar verilen Kesin Mizan Bildirimi yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 5 / 10

Pratik Bilgiler