ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri
2016 Yılı Sirkülerleri
KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Beyan Süresi Uzatıldı. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-52   
Sirküler Tarihi: 22.07.2016
Konu: KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Beyan Süresi Uzatıldı.

22.07.2016 tarihli ve VUK-83 / 2016-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
KDV1 Beyannamelerinde Yapılan Değişiklik Hk PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-51   
Sirküler Tarihi: 22.07.2016
Konu:  KDV1 Beyannamelerinde Yapılan Değişiklik Hk

22.07.2016 tarihinde http://www.gib.gov.tr/haziran/2016-vergilendirme-donemi-kdv1-beyannamesinde-yapilan-degisiklik-hakkinda-duyuru internet adresinde yapılan duyuruya göre;

Haziran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen “Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı” tablosu yeni bir değerlendirmeye kadar beyannameden kaldırılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
2016 Yılı (01.01.2016-30.06.2016) II.Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-50  
Sirküler Tarihi: 13.07.2016
Konu: 2016 Yılı (01.01.2016-30.06.2016) II.Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları


Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir.

30.06.2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve aşağıda gösterilen kurlar; 2016 yılının ikinci dönem geçici vergi matrahının tespitinde kullanılacaktır. (Haberin devaminda belirtilen dövizler dışındaki dövizlerin döviz ve efektif alış kurları için 30.06.2016 tarihli Resmi Gazete’ye bakılmalıdır.)

Devamını oku...
 
KDV1 - Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Yapılan Değişiklik Hk PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-49   
Sirküler Tarihi: 12.07.2016
Konu:  KDV1 - Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Yapılan Değişiklik Hk

01.07.2016 tarihinde https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html internet adresinde yapılan duyuruya göre;

2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir.

KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) 'Gerekli Programlar' bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
2016 Yılı Mali tatil uygulamasına İlişkin Açıklamalar. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-48

Sirküler Tarihi: 01.07.2016

Konu: 2016 Yılı Mali tatil uygulamasına İlişkin Açıklamalar.

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda her yıl 1-20 Temmuz arası (20’si dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, Mali Tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Bu yıl Mali Tatil 1 Temmuz Cuma günü başlamış olup, 20 Temmuz Çarşamba günü sona erecektir.

Maliye Bakanlığı yıl içinde Mali Tatil mevzuatında değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler neticesinde özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) hakkında mali tatil uygulanmayacaktır. Ayrıca süresi mali tatilin sona erdiği günü izleyen günlerde biten kanuni ve idari sürelerde 7 günlük süre kısaltılarak, 5 güne indirilmiştir.

Devamını oku...
 
Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunluluğu Beş Çalışana İndirilmiştir. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-47

Sirküler Tarihi: 24.05.2016

Konu: Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunluluğu Beş Çalışana İndirilmiştir.

01.01.2009 tarihinden itibaren işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları isçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları isçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemeleri gerektiği daha önce sirküle edilmiş idi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK” ile   “en az 10 olması halinde,” ibaresi “en az beş olması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik nedeni ile 01.06.2016 tarihinden itibaren beş ve daha fazla çalışanı olan işyerleri ücret ve ücrete bağlı diğer ödemelerini bankalar aracılığı ile yapmaları gerekmektedir.

Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik haberin devamındadır.

Devamını oku...
 
Katkı Maddeli Ekmeklerde KDV oranı %1 olarak değiştirilmiştir. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-46

Sirküler Tarihi: 13.05.2016 

Konu: Katkı Maddeli Ekmeklerde KDV oranı %1 olarak değiştirilmiştir.

5 Mayıs 2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2016/8705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Katma Değer Vergisi oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı kararda değişiklik yapılarak Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı maddeli ekmeklerdeki KDV oranı %1'e indirilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Ve Kazancı Basit Usülde Tespit Edilenlere Uygulanacak İndirimin Usul Ve Esasları PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No: 2016-45   
Sirküler Tarihi: 05.05.2016
Konu: Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Ve Kazancı Basit Usülde Tespit Edilenlere Uygulanacak İndirimin Usul Ve Esasları

5.5.2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10.2.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen, genç girişimcilerde kazanç istisnası ve 2 nci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere uygulanacak indirimin usul ve esaslarına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
İlgili tebliğ sirkülerin devamındadır.
Devamını oku...
 
e-Vergi Levhası PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-44

Sirküler Tarihi: 05.05.2016

Konu: e-Vergi Levhası

Bilindiği gibi; Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde "Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir." hükmü yer almaktadır.

Konuyla ilgili olarak 27.05.2011 tarih ve 27946 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 408 sıra numaralı VUK Genel Tebliği'nde yer alan açıklamalar aşağıdaki gibi olup, tebliğ sirkülerimize eklenmiştir.

Devamını oku...
 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Hakkında Kanun ve Yönetmelikte Yapılan Belirlemelere İlişkin Hatırlatma PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-43

Sirküler Tarihi: 05.05.2016

Konu: Doğrudan Yabancı Yatırımlar Hakkında Kanun ve Yönetmelikte Yapılan Belirlemelere İlişkin Hatırlatma

17.06.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren şirket, şube ve irtibat bürolarının 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgileri, yönetmelik ekinde yer alan formlardan kendileri ile ilgili olanı doldurmak suretiyle (irtibat büroları,harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığını göşterir belgeleri de ekleyerek), en geç 31.05.2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı’na veya Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir.

20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu” için yönetmelikte bildirim zamanı “yıllık bazda ve en geç mayıs ayı sonuna kadar” şeklinde tespit edilmiştir. Söz konusu form yıllık heşap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu da eklenmek suretiyle bazı bilgileri beyan edildiği bir belgedir. Özel hesap dönemine tabi mükellefler Ek-1 formuna en son hazırlamış oldukları özel hesap dönemine ait yıllık bilanço ve gelir tablolarını ekleyeceklerdir.

Konuyla ilgili açıklamalarımız haberin devamında özetlenmiştir.

Devamını oku...
 
E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-42

Sirküler Tarihi: 04.05.2016

Konu: E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

e-Fatura uygulamasını GİB-Portal yöntemi ile kullanan mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlar için 29.04.2016 tarihinde bir duyuru yayınlanmıştır. Duyuruda genel olarak karşılaşılan teknik sorunlar ve yapılması gerekenler anlatılmıştır.

Duyuruya aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir.

http://efatura.gov.tr/dosyalar/DikkatEdilmesiGerekenHususlar_Portal.pdf

İlgili kanun maddesi ektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 6 / 10

Pratik Bilgiler