ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri
2016 Yılı Sirkülerleri
6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-41

Sirküler Tarihi: 04.05.2016

Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki

14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı kanunun 11. Maddesi ile;

İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında olması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında özel sektör işverenlerince istihdam edilen sigortalı için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir yıl uzatmaya yetkilidir.

İlgili kanun maddesi haberin devamındadır.

Devamını oku...
 
Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi 2 Mayıs 2016 tarihine uzatılmıştır. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-40

Sirküler Tarihi: 22.04.2016

Konu: Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi 2 Mayıs 2016 tarihine uzatılmıştır.

22.04.2016 tarihli ve VUK-82 / 2016-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü sonuna kadar,

02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2016 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
2015 Aralık Dönemine Ait Hatalı Olarak Üretilen Elektronik Defter Beratlarının Silinmesi hakkında yayımlanan duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-39

Sirküler Tarihi: 21.04.2016

Konu: 2015 Aralık Dönemine Ait Hatalı Olarak Üretilen Elektronik Defter Beratlarının Silinmesi hakkında yayımlanan duyuru

http://edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/DUYURU140416.pdf internet adresinde yer alan duyuru da;

"2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.maddesinin (b) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren normal hesap dönemine tabi tüzel kişi mükelleflerin 2015/Aralık dönemine ait hatalı olarak oluşturdukları elektronik defter beratlarını silme işlemi 14.04.2016 tarihi itibarıyle başlamış olup berat yükleme süresi sonuna kadar aktif hale getirilmiştir. Berat silme işlemi e-Defter uygulamasında yer alan paket sil bölümünden yapılacaktır."

denilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
2016 Yılı (01.01.2016-31.03.2016) I.Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No: 2016-38

Sirküler Tarihi: 21.04.2016

Konu: 2016 Yılı (01.01.2016-31.03.2016) I.Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir.

30.03.2016 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve aşağıda gösterilen kurlar; 2015 yılının dördüncü dönem geçici vergi matrahının tespitinde kullanılacaktır. (Aşağıda belirtilen dövizler dışındaki dövizlerin döviz ve efektif alış kurları için 31.12.2015 tarihli Resmi Gazete’ye bakılmalıdır.)

Kasada mevcut olan yabancı ülke paraları efektif alış kurları ile, bankalardaki döviz cinsinden hesapların ise döviz alış kurları ile değerlenmeleri gerekir. (283 sıra numaralı V.U.K. Genel Tebliği)

Kurları görmek için lütfen haberin devamını okuyunuz.

Devamını oku...
 
GEKSİS Kılavuzu Yayımlandı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-37

Sirküler Tarihi: 21.04.2016

Konu: GEKSİS Kılavuzu Yayımlandı.

22.01.2016 tarih ve 99 numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile; Gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmasına ilişkin açıklamalar yayımlanmıştır.

29.01.2016 tarih ve 2016-16 sayılı sirkülerimizde 99 No'lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri hakkında bilgi vermiştik. Konuyla ilgili İnternet Vergi Dairesinden Gelir/Kurumlar vergisi iadesi talebine ilişkin detaylı açıklamalara ilişkin yayımlanan kılavuza aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://intvrg.gib.gov.tr/GEKSIS_Kilavuz.pdf

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


 
2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-36

Sirküler Tarihi: 15.04.2016

Konu: 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik

8 Nisan 2016 tarihli 29678 sayılı Resmi Gazete'de 2016/8715 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişikliklere göre;

  • Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülür.
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır.
Devamını oku...
 
2015 Aralık Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Silinmesini Gerektiren Durumlar Hakkında Duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-35

Sirküler Tarihi: 14.04.2016

Konu: 2015 Aralık Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Silinmesini Gerektiren Durumlar Hakkında Duyuru

http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/2015-Aralik_Donemine_Ait_Berat_Silinmesi_Hakkinda_Duyuru.pdf internet adresinde yer alan duyuru da;

"2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.maddesinin (b) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren normal hesap dönemine tabi tüzel kişi mükelleflerin 2015/Aralık dönemine ait hatalı olarak oluşturduğu elektronik defter beratları, 21 Nisan tarihinden en son berat gönderim tarihine kadar silinebilecektir. Beratların silinmesi işlemi e-Defter uygulamasında yer alan paket sil bölümünden yapılacaktır. Bu süre zarfında oluşturulacak olan 2015/12 ve 2016/1 aylarının elektronik defterlerine ait beratların ise berat gönderim süresi içerisinde Başkanlığımız sistemine yüklenmesi esastır. Mükelleflerimizin herhangi bir sorun yaşamamaları adına söz konusu dönemlere ait e-Defter beratlarını zaman damgalı olarak imzalamaları tavsiye olunur."

denilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Başladı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-34

Sirküler Tarihi: 11.04.2016

Konu: Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (www.gib.gov.tr) internet adresinden 8 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan "Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Başladı." başlıklı duyurusu aşağıdaki gibidir.

Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Başladı.

Vergi dairelerince düzenlenip muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken ve hukuki sonuç doğuran evrak (vergi ve ceza ihbarnamesi, ödeme emri gibi), mükelleflere postayla, memur vasıtasıyla ve ilan yoluyla tebliğ edilmektedir.

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren belirtilen tebliğ usullerine ilave olarak e-tebligat sistemi de uygulamaya geçirilmiştir.

Buna göre, Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara e-tebligat sistemi ile elektronik ortamda evrak tebliği yapılabilecektir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını talep edenler bu sistemden faydalanabilecektir.

Tebliği gereken evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat usullerine göre de tebliğ edilebilir.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler ile gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin e-tebligat sistemini kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

E-Tebligat sisteminin işleyişi;

Vergi dairesi tarafından elektronik olarak imzalanan evrak, sistemi kullanan mükellefler için tanımlanmış olan elektronik alana gönderilecektir. Daha sonra, mükelleflerin başvuruları sırasında bildirdikleri cep telefonu numarasına ve/veya e-posta adresine tebliğe ilişkin bilgilendirme mesajı iletilebilecektir. Bu belgeler ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Mükellefler tebliğ edilen evrakı www.gib.gov.tr üzerinden e-tebligat sistemine giriş yaparak görüntüleyebilir ve istenildiğinde evrakın çıktısını alabilirler. Sistemde evraka ait gönderim tarihi ve tebliğ tarihi gibi bilgiler de yer almaktadır.

Mayıs 2016 tarihinden itibaren gerçek kişilere yapılan elektronik tebligatlar e-Devlet portalı üzerinden de görülebilecektir.

Ayrıntılı bilgi için;  http://www.gib.gov.tr/e-Tebligat

Danışma için; Vergi İletişim Merkezi (444 0 189)

Duyurulur.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-33

Sirküler Tarihi: 07.04.2016

Konu: Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı

Sermaye artırımında indirim uygulamasıyla ilgili olarak 2015 hesap dönemine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan % 14,65 (yüzde ondört virgül altmışbeş) oranı dikkate alınacaktır.

Konuyla ilgili 7 Nisan 2016 tarihinde GİB internet sitesinde duyurulan 5 Nisan 2016 tarihli, KVK-40/2016-2 Kurumlar Vergisi Sirküleri, sirkülerimiz haberin devamında sunulmuştur.

Devamını oku...
 
Sanayi Sicil Belgesine Sahip İmalatçılarda, İmalatta Kullanılan Makine ve Teçhizat Alımına İlişkin Kullanılan Krediler Ned.Lehe Alınan Paralarda BSMV İstisnası PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-32

Sirküler Tarihi: 30.03.2016

Konu: Sanayi Sicil Belgesine Sahip İmalatçılarda, İmalatta Kullanılan Makine ve Teçhizat Alımına İlişkin Kullanılan Krediler Ned.Lehe Alınan Paralarda BSMV İstisnası

29 Mart 2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin "z" bendi uyarınca 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ hükümleri 29.03.2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Tebliğde, hangi işletmelerin istisnadan faydalanabileceği, hangi makine ve teçhizatın istisna kapsamında alınabileceği, istisnadan faydalanmak için izlenmesi gereken yöntem ve ibrazı istenen belgeler, istisna kapsamında kullanılabilecek kredi tutarı, istisna şartlarının ihlali durumunda müeyyide uygulamasının nasıl yapılacağı gibi hususlara ilişkin açıklamalar yer almaktadır

Devamını oku...
 
E-tebligat son başvuru tarihi 31 Mart 2016 PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-31

Sirküler Tarihi: 30.03.2016

Konu: E-tebligat son başvuru tarihi 31 Mart 2016

Bilindiği üzere, 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine e-Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiş olup, başvurusunu tamamlayamayan mükelleflerin başvuru süresi 01/04/2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu nedenle, e-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin en geç

31 Mart 2016 günü mesai saati sonuna kadar bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek gerekli başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 7 / 10

Pratik Bilgiler