ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri
2016 Yılı Sirkülerleri
Asgari Ücret Desteği İle İlgili SGK Duyurusu PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-19

Sirküler Tarihi: 10.02.2016

Konu: Asgari Ücret Desteği İle İlgili SGK Duyurusu

Bilindiği gibi 2016-17 numaralı sirkülerimizde; 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'n 17.maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na Geçici 68.madde eklenerek hazine tarafından karşılanacak kısımla yapılan düzenleme duyurulmuştu. Düzenleme 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konuyla ilgili olarak SGK Başkanlığı tarafından 05.02.2016 tarihli duyuru yayımlanmış olup, duyuru metni aşağıda sunulmuştur.

Devamını oku...
 
KDV İadesi Kontrol Raporları ve İnd.Orana Tabi Satışlara İlişkin Listeler İle İlgili İnternet Vergi Dairesinde Yapılan Duyurular PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-18

Sirküler Tarihi: 08.02.2016

Konu: KDV İadesi Kontrol Raporları ve İnd.Orana Tabi Satışlara İlişkin Listeler İle İlgili İnternet Vergi Dairesinde Yapılan Duyurular

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp internet adresinde yapılan duyurulara göre;

  • 03.02.2016 tarihinden sonra oluşan ve dönemi 2012/Ocak ve sonraki dönemleri kapsayan KDV İadesi Kontrol Raporları otomatik olarak mükelleflere gönderilmeye başlanıldığı ve mükelleflerin bu raporlara İnternet Vergi Dairesi üzerinden ulaşabileceği ve 03.02.2016 tarihinden önce oluşan raporların ise Vergi Daireleri tarafından mükellefe gönderilmesi işlemine devam edileceği belirtilmiştir.
  • 2016 Ocak ayından itibaren 406, 439 ve 405 işlem kodlarından iade talep eden mükelleflerin İndirimli orana tabi satışlara ilişkin satış faturası listesi de internet vergi dairesinden alınmaya başlandığı belirtilmiştir. Listenin doldurulmasına ilişkin açıklamalar https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/kdv_iadesi_duyuru_yeni.pdf internet adresinde yer almaktadır.

Duyuru metinleri aşağıdaki gibidir.

Devamını oku...
 
Asgari Ücret Artışı Nedeniyle İşverenlerin Ek Maliyetlerinin Hazine Tarafından Karşılanmasına İlişkin 6661 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-17

Sirküler Tarihi: 29.01.2016

Konu: Asgari Ücret Artışı Nedeniyle İşverenlerin Ek Maliyetlerinin Hazine Tarafından Karşılanmasına İlişkin 6661 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme

Bilindiği gibi 2015/97 numaralı sirkülerimizde; www.sgk.gov.tr internet sitesinde yayımlanan T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Asgari Ücret Bilgi Notu hakkında bilgi verilmişti.

Asgari ücret bilgi notunda asgari ücretle ve asgari ücret artışı nedeniyle işverenlerin ek maliyetlerinin % 40'ının hazine tarafından karşılanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'n 17.maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na Geçici 68.madde eklenerek hazine tarafından karşılanacak kısımla ilgili düzenleme yapılmıştır. Düzenleme 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenleme hakkında açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

Devamını oku...
 
Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2016-16

Sirküler Tarihi     : 29.01.2016

Konu: Gelir ve Kurumlar Vergisi  İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hk.

22.01.2016 tarih ve 99 numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile; Gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmasına ilişkin açıklamalar yayımlanmıştır.

Bu itibarla, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini bahse konu Sistemi kullanmak suretiyle yapacaklardır.

Sirküler ile ilgili özet açıklamalarımız şöyledir;

Devamını oku...
 
e-Defter Kayıtlı Kullanıcılar Listesi ve e-Defter Görüntüleyici Programı Yayınlanmıştır. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-15

Sirküler Tarihi: 28.01.2016

Konu: e-Defter Kayıtlı Kullanıcılar Listesi ve e-Defter Görüntüleyici Programı Yayınlanmıştır.

26.01.2016 tarihinde www.edefter.gov.tr internet adresinde e-Defter kayıtlı kullanıcılar listesi ve e-Defter görüntüleyeci programı yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
e-Arşiv Fatura Uygulaması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2016-14

Sirküler Tarihi     : 28.01.2016

Konu: e-Arşiv Fatura Uygulaması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

http://efatura.gov.tr/dosyalar/Duyuru_EArsiv_Uygulamasi.pdf internet adresinde "e-Arşiv Fatura Uygulaması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar"a ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

Duyuru metni aşağıdaki gibidir;

e-Arşiv Fatura Uygulaması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

Bilindiği üzere 30/12/2013 tarihinde yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Faturası Uygulaması hayata geçmiş ve ayrıca Tebliğ kapsamında belli mükellef gruplarına e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan diğer tüm müşterilerine de (nihai tüketiciler ile e-fatura sistemine kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine) bu uygulama kapsamında elektronik ortamda fatura oluşturma, muhafaza / ibraz etme ve alıcının talebine göre elektronik ya da kağıt ortamda sunma imkanı getirilmiştir.

Başkanlığımıza intikal eden sorular nedeniyle uygulamaya ilişkin bazı hususların açıklığına kavuşturulması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Devamını oku...
 
Hatalı ya da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Duyuru Güncellenmiştir. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-13

Sirküler Tarihi: 21.01.2016

Konu: Hatalı ya da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Duyuru Güncellenmiştir.

Hatalı ya da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Duyuru 2016/12 numaralı sirkülerimiz ile yayımlanmıştı.  Söz konusu duyuru güncellenmiş olup, güncellenen duyuru metni aşağıdaki gibidir.

Hatalı ya da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Duyuru

Başkanlığımıza gelen yoğun telefon, e-posta ve forum sorularından bazı mükelleflerimizin; Kamu SM tarafından sağlanan bazı kart okuyucuların arıza olması sebebiyle e-fatura başvurularını gerçekleştiremedikleri ve uygulamaya geçemediklerinden dolayı nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususunda Başkanlığımızdan bilgi talep ettikleri görülmektedir.

Bu durumda olan mükelleflerin arızalı durumları için Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine e-posta atmaları gerekmektedir. E-posta sonucuna göre sorunu çözülemeyen arızalı kart okuyucuların (Akıllı kartlar gönderilmemelidir) vergi kimlik numarası belirtilerek; Kamu Sertifikasyon Merkezi T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFÜS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Binası Çamlıca Mahallesi 408. Cad. NO:136 C Blok. 5.Kat Yenimahalle/ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Gelir idaresi Başkanlığına hitaben bir izahat dilekçesi hazırlanarak ekine Kamu SM ile yapılan eposta görüşmesine ait bilgilerin konulması ve dilekçenin Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamdaki mükelleflerimiz, mali mühürlerini temin edemediği ve kesin başvurularını yapamadığı için e-Fatura uygulaması kapsamında kayıtlı kullanıcı olamadıklarından işlemleri tamamlanana ve hesapları aktive edilene kadar genel hükümler çerçevesinde kâğıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

Bu durumdaki mükelleflerimiz, kendilerine hatasız mali mühür ulaştıktan sonra asıl başvurularını yapmayı unutmamalıdırlar.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Hatalı ya da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-12

Sirküler Tarihi: 15.01.2016

Konu: Hatalı ya da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Duyuru

http://efatura.gov.tr/dosyalar/Duyuru_Mali_Muhur_Arizasi.pdf internet adresinde Hatalı ya da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Duyuru yayımlanmış olup, duyuru metni aşağıdaki gibidir.

Hatalı ya da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Duyuru

Başkanlığımıza gelen yoğun telefon, e-posta ve forum sorularından bazı mükelleflerimizin KamuSM tarafından mali mühürlerinin arızalı olarak teslim edilmesinden dolayı e-fatura başvurularını gerçekleştiremedikleri ve uygulamaya geçemediklerinden dolayı nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususunda Başkanlığımızdan bilgi talep ettikleri görülmektedir.

Bu durumda olan mükelleflerin arızalı/hatalı sertifikalar ile ilgili durumu belirten bir dilekçe ile KamuSM’ye başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Gelir idaresi Başkanlığına hitaben bir izahat dilekçesi hazırlanarak ekine KamuSM’ye gönderilen dilekçenin bir örneğinin konulması ve Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamdaki mükelleflerimiz, mali mühürlerini temin edemediği ve kesin başvurularını yapamadığı için e-Fatura uygulaması kapsamında kayıtlı kullanıcı olamadıklarından işlemleri tamamlanana ve hesapları aktive edilene kadar genel hükümler çerçevesinde kâğıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

Bu durumdaki mükelleflerimiz, kendilerine hatasız mali mühür ulaştıktan sonra asıl başvurularını yapmayı unutmamalıdırlar.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
e-Fatura Uygulamasında KAYITLI MÜKELLEFLERDEN Mali Mührü Arızalananların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-11

Sirküler Tarihi: 15.01.2016

Konu: e-Fatura Uygulamasında KAYITLI MÜKELLEFLERDEN Mali Mührü Arızalananların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

http://efatura.gov.tr/dosyalar/Duyuru_Mali_Muhur_Arizasi.pdf internet adresinde e-Fatura Uygulamasında KAYITLI MÜKELLEFLERDEN Mali Mührü Arızalananların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar yayımlanmış olup, duyuru metni aşağıdaki gibidir.

e-Fatura Uygulamasında KAYITLI MÜKELLEFLERDEN Mali Mührü Arızalananların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Başkanlığımıza e-posta, telefon, dilekçe ve e-Fatura forum sitesi üzerinden intikal eden “arızalı mali mühürler” ile ilgili sorular neticesinde aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

e-Fatura uygulamasından portal ya da entegrasyon yöntemi ile yararlanan mükelleflerimiz düzenledikleri e-Faturalarını kendilerine ait mali mühür ile imzalamak zorundalardır. Ancak son dönemde kullanıcı kaynaklı olabileceği gibi teknik nedenlerle de bazı mükelleflerimizin mali mühürlerinin arızalandığı yönünde bildirimler gelmekte ve Mali mühür temin sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle mükelleflerimizin ticari hayatının sekteye uğradığı ve mağduriyetlerin yaşandığı belirtilmektedir.

Bilindiği üzere 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı 9 uncu bölümünde;

Devamını oku...
 
Kayıtlı Kullanıcı Olunmayan Tarihe e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-10

Sirküler Tarihi: 15.01.2016

Konu: Kayıtlı Kullanıcı Olunmayan Tarihe e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

http://efatura.gov.tr/dosyalar/Duyuru_EFatura_Tarihi.pdf internet adresinde Kayıtlı Kullanıcı Olunmayan Tarihe e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Duyuru yayımlanmış olup, duyuru metni aşağıdaki gibidir.

Kayıtlı Kullanıcı Olunmayan Tarihe e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

Başkanlığımıza gelen telefon, e-posta ve forum sorularından bazı e-fatura mükelleflerimizin, alıcıların e-fatura sistemine kayıtlı olmadığı tarihlere e-Fatura düzenleyip gönderdikleri görülmüştür. Uygulama kapsamında e-Faturaların düzenlenmesinde fatura alıcısının uygulamaya kayıtlı olması ve uygulamaya dâhil olduğu döneme ait kesilmesi gerekmektedir (kullanıcının sistemden çıkıp tekrar sisteme dâhil olduğu dönem aralığında kullanıcı e-fatura sistemine kayıtlı bulunmadığından e-fatura kesilmemelidir).

Mükelleflerin uygulamada yer almadığı tarihlere düzenlenen faturalar teknik olarak Başkanlık sisteminden başarı ile geçseler bile geçersiz faturalardır. Bu nedenle, alıcının e-Faturayı kabul etmeyip Türk Ticaret Kanunundaki harici yollarla faturaya itiraz etmesi veya ticari faturaysa ret yanıtı vermesi gerekmektedir. İtiraza istinaden e-Fatura yerine genel hükümler çerçevesinde kâğıt ya da (düzenleyen e-Arşiv kullanıcısı ise) e-Arşiv Faturası düzenlenmelidir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-9

Sirküler Tarihi: 15.01.2016

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk.

1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri

Bilindiği üzere GVK’nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerine göre ticari,zirai ve mesleki faaliyetlerde işle ilgili yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile orantılı seyahat ve ikamet giderleri kazançtan indirilebilmektedir.

GVK’nun 24/2 inci maddesine göre ise;

"Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur)"

Gelir Vergisi'nden istisnadır.

Ayrıca; 10.01.2016 tarihli ve 29589 sayılı Resmi Gazete'de ise “2016/8363 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” yayınlanmıştır.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 9 / 10

Pratik Bilgiler