ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri 2016 Yılı Mali tatil uygulamasına İlişkin Açıklamalar.
2016 Yılı Mali tatil uygulamasına İlişkin Açıklamalar. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-48

Sirküler Tarihi: 01.07.2016

Konu: 2016 Yılı Mali tatil uygulamasına İlişkin Açıklamalar.

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda her yıl 1-20 Temmuz arası (20’si dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, Mali Tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Bu yıl Mali Tatil 1 Temmuz Cuma günü başlamış olup, 20 Temmuz Çarşamba günü sona erecektir.

Maliye Bakanlığı yıl içinde Mali Tatil mevzuatında değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler neticesinde özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) hakkında mali tatil uygulanmayacaktır. Ayrıca süresi mali tatilin sona erdiği günü izleyen günlerde biten kanuni ve idari sürelerde 7 günlük süre kısaltılarak, 5 güne indirilmiştir.

Yapılan son değişikliklere göre 5604 Sayılı Kanun kapsamında, son günü mali tatile rastlayan bu kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün içerisinde, süresi mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir. Bununla birlikte beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai bitimine kadar uzamaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda, 2016 yılı mali tatil dönemi nedeniyle verme ve ödeme süreleri değişen beyannameler aşağıda gösterilmiştir.

Beyanname Türü

Son Beyan Günü

Son Ödeme Günü
Haziran 2016 Dönemi 1 ve 2 No’lu KDV

25.07.2016

26.07.2016

Haziran 2016 Dönemi Muhtasar

25.07.2016

26.07.2016

Nisan-Haziran 2016 Dönemi Üç Aylık Muhtasar

25.07.2016

26.07.2016

Haziran 2016 Dönemi Damga Vergisi

25.07.2016

26.07.2016


Bilindiği üzere mali tatil hükümleri, işsizlik sigortası ve iş kazası ile meslek hastalıklarına yönelik bildirimler hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bildirimler hakkında da uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, Temmuz ayının 23’üne kadar verilmesi gereken Haziran 2016 dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri 25.07.2016 tarihi gece yarısına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilebilecektir. Söz konusu bildirgelere ilişkin ödeme tarihi 31.07.2016 olduğundan, bu tarihte mali tatil nedeniyle değişiklik olmamıştır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler