ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri Çalışanlara Verilen Altınların Bedellerinin Prime Esas Kazanca Dahil Edilmesi
Çalışanlara Verilen Altınların Bedellerinin Prime Esas Kazanca Dahil Edilmesi PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-54   
Sirküler Tarihi: 03.08.2016
Konu:  Çalışanlara Verilen Altınların Bedellerinin Prime Esas Kazanca Dahil Edilmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı  tarafından yayınlanan 22.06.2016 tarih ve 87838906/309/482 sayılı 2016-12 numaralı Genelge ile 01.06.2016 tarihinden itibaren bayram, yılbaşı, 25 inci, 30 uncu ve 50 inci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen altınların bedellerinin sigorta primine esas kazanç olarak kabul edilerek sigorta primine tabl tutulması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler