ja_mageia

Raporlama

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri 6728 sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler
6728 sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-58   
Sirküler Tarihi: 12.08.2016
Konu:  6728 sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u ile Emlak Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1.    39.maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu'nun "Geçici Muaflıklar" başlıklı 5.maddesinin "f" fıkrasından gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş olup, yapılan düzenleme 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

“g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.”

2.    40.maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu'nun "Geçici Muaflıklar" başlıklı 15.maddesinin "d" fıkrasından gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş olup, yapılan düzenleme 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

“e) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresince.”

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler