ja_mageia

Raporlama

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde İlave Ar-Ge İndirimi Uygulanmasına Dair Esasları Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı
Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde İlave Ar-Ge İndirimi Uygulanmasına Dair Esasları Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-70

Sirküler Tarihi: 16.08.2016

Konu: Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde İlave Ar-Ge İndirimi Uygulanmasına Dair Esasları Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinde "Bakanlar Kurulu’nca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı; Bakanlar Kurulu’nca belirlenen kriterleri haiz tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı yukarıdaki esaslar dahilinde indirim konusu yapılabilir. Belirlenen kriterlere göre kanuni hadler içerisinde oranları ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." denilmekte olup,  bu madde uyarınca 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre (Yürürlük Tarihi 10.08.2016), 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin aşağıda belirtilen kriterlerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlamaları halinde o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının % 50’sini 31.12.2023 tarihine kadar Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapabilecektir.

Kriterler:

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı,

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı,

c) Uluslararası destekli proje sayısı,

ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

e) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

Pratik Bilgiler