ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-88

Sirküler Tarihi: 26.10.2016

Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

05.10.2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıda açıklanmış olup, kararın tam metni sirkülerimize eklenmiştir.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın;

 

  1. a) “Müracaat” başlıklı 6. maddesinin 1.fıkrasında yer alan "genel teşvik uygulamaları" ibaresi "genel ve bölgesel teşvik uygulamaları" şeklinde değiştirilmiş olup, yapılan değişiklikle sabit yatırım tutarı 10 milyon Türk Lirasını aşmayan ve tebliğle belirlenecek bölgesel teşvik müracaatları da yerel birimlere yapılabilecektir.

 

  1. b) “Faiz desteği” başlıklı 11. maddesinin 5.fıkrası yürürlükten kaldırılmış olup, yürürlükten kaldırılan metin aşağıdaki gibidir.

 

“Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülür. Ancak, bu belgeler kapsamında faiz desteği ödemelerine 01.01.2013 tarihinden sonra başlanır.”

Yapılan değişiklikle, stratejik yatırımlarda faiz desteği uygulamasına ilişkin tarih sınırlaması kaldırılmıştır.

  1. c) “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12.maddesinin 2.fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu değişikliğe göre 1. ve 2. bölgelerde büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda da sigorta primi işveren hissesi desteği verilmeye başlanacaktır.

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

Bölgeler

31.12.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanan yatırımlar

01.01.2017 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar

Uygulama Süresi

1

2 yıl

-

2 yıl

2

3 yıl

-

3 yıl

3

5 yıl

3 yıl

5 yıl

4

6 yıl

5 yıl

6 yıl

5

7 yıl

6 yıl

7 yıl

6

10 yıl

7 yıl

10 yıl

  1. d) “Vergi indirimi” başlıklı 15. maddesinin;

 

1) 1.fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesi çerçevesinde Gelir veya Kurumlar vergisi (vergi indirimi), öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar yukarıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Değişiklik öncesi oranlar

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

10

30

20

30

2

15

40

25

40

3

20

50

30

50

4

25

60

35

60

5

30

70

40

70

6

35

90

45

90

2) 2.fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan metin “Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır." olup, yapılan değişiklikle; vergi indirimi desteğinde yatırımın başlama tarihine göre farklı oran uygulaması kaldırılmıştır.

3) 5.fıkrası yapılan değişiklik aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, yapılan değişiklikle yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulayabilecek indirim tutarı, yatırım stratejik, bölgesel veya büyük ölçekli olup olamadığına bağlı olmaksızın yapılan yatırımlar için toplam yatırım tutarının %80’i olarak belirlenmiştir.

 

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

(5) Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının; a) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2 nci bölgede yüzde onunu, 3 üncü bölgede yüzde yirmisini, 4 üncü bölgede yüzde otuzunu, 5 inci bölgede yüzde ellisini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini, b) Stratejik yatırımlarda; 6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde ellisini, geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.

(5) Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler