ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri 2016 Yılı Son Geçici Vergi Dönemi ve 2016 yılı için Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
2016 Yılı Son Geçici Vergi Dönemi ve 2016 yılı için Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-94

Sirküler Tarihi: 14.11.2016

Konu: 2016 Yılı Son Geçici Vergi Dönemi ve 2016 yılı için Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

11.11.2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 474 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2016 yılı son geçici vergi dönemi ve 2016 yılı için % 3,83'tür.

Söz konusu tebliği sirkülerin devamında görebilirsiniz.

 

474 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No:

29885

Resmi Gazete Tarihi:

11/11/2016

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler