ja_mageia

Kuruluş İşlemleri

Yabancı sermayeli şirketlere Türkiye’de faaliyet göstermek istedikleri iş kolu ve yatırım, işlem hacmi düşünülerek en uygun şirket tipi tavsiye edilmekte ve sonrasında şirket türüne göre ihtiyaç duyulan evraklar, tarafımızdan hazırlanmakta ve müşterimize imzaya hazır halde iletilmektedir.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar
Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-97

Sirküler Tarihi: 25.11.2016

Konu: Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

 

25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mal ve hizmetlerin KDV oranları ile Özel Tüketim Vergisi oranları yeniden belirlenmiş olup, yapılan değişiklikler 25.11.2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

II Sayılı Liste

B)DİĞER MAL VE HİZMETLER

..

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),

..

 

 

 

 

10- Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri

..

21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,

..

II Sayılı Liste

B)DİĞER MAL VE HİZMETLER

..

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme, tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş, madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri

..

10- Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri

..

21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri,

..

ÖTV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

4760 Sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan ""-Diğerleri" satırı altında yer alan malların vergi oranları aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

-Diğerleri

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

45

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler


Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

45

Diğerleri

90

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler

90

Diğerleri

145

Sadece elektrik motorlu olanlar

Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

3

Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

7

Motor gücü 120 kW'ı geçenler

15

 

-Diğerleri

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

60

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler


Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

60

Diğerleri

110

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler

110

Diğerleri

160

Sadece elektrik motorlu olanlar

Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

3

Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

7

Motor gücü 120 kW'ı geçenler

15

 

 

Yukarıda değişiklik sonrası kısmında yer alan ve 25.11.2016 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV oranları aşağıda şekilde uygulanacaktır.

a.)Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyip;

- ÖTV matrahı 40.000 TL'yi aşmayanlar için % 45,

- ÖTV matrahı 40.000 TL'yi aşıp, 70.000 TL'yi aşmayanlar için % 50,

b.)Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenlerden;

- ÖTV matrahı 100.000 TL'yi aşmayanlar için % 100,

- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 500 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenlerden;

- ÖTV matrahı 50.000 TL'yi aşmayanlar için % 45,

- ÖTV matrahı 50.000 TL'yi aşıp, 80.000 TL'yi aşmayanlar için % 50,

c.)Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3'ü ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL'yi aşmayanlar için % 100

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler