ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri 2017 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Yapılamayacak KDV Tutarı
2017 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Yapılamayacak KDV Tutarı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-107

Sirküler Tarihi: 27.12.2016

Konu: 2017 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Yapılamayacak KDV Tutarı

27.12.2016 tarih ve 29931 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de; İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2016 yılında geçerli olan 20.600 TL tutarındaki sınır, 2017 yılı için 21.400,00 TL olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

Söz konusu tebliğ sirkülerimize ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

9 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete No:

29931

Resmi Gazete Tarihi:

27/12/2016

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2016 yılı için 20.600 TL” ibaresi “2016 yılı için 20.600 TL, 2017 yılı için 21.400 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Pratik Bilgiler