ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2017 Yılı Sirkülerleri
2017 Sirkülerler
İhracat e-Fatura Uygulamasında Entegratör Firmaların Test Ortamını Kullanımına İlişkin Güncel Duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2017-17

Sirküler Tarihi     : 06.02.2017

Konu: İhracat e-Fatura Uygulamasında Entegratör Firmaların Test Ortamını Kullanımına İlişkin Güncel Duyuru


Konuyla ilgili olarak www.efatura.gov.tr sitesinde yayınlanan duyuru sirkülerimize eklenmiştir.

Yapılan duyuruda “Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonu” yöntemi ile e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin ihracat e-faturalarının gönderimini test etmeleri için söz konusu mükelleflerin test hesaplarının açılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-16

Sirküler Tarihi: 06.02.2017

Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler


3 Şubat 2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) ile yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

  1. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında istisna kapsamına alınan Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarına ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliği'nin II/B-5 bölümünde değişiklikler yapılmış olup, Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları istisnasının uygulamasında, makine ve teçhizat teslimlerindeki istisna uygulamasına ilişkin belirlenmiş usul ve esaslar geçerli olduğu belirtilmiştir.
  2. KDV Genel Uygulama Tebliği'nin "II/E" bölümünün sonuna "7.İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri" eklenmiştir. Yapılan ekleme ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında asgari 50 milyon Türk Lirası ve 50 milyon Türk Lirası'na kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen KDV iadesinin kapsamı, istisnanın kapsamı, uygulanması ve beyanı ile KDV iadesinin tabi olacağı usul ve esasları belirlenmiştir.
  3. Aynı Tebliğin (II/F-4.15.) bölümünün başlığı "4.15. Hazinenin Taşınmaz Teslimi ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının Arsa ve Arazi Teslimleri ile Belediye ve İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Satışları" olarak değiştirilmiş, aynı bölümün ikinci paragrafının birinci cümlesinde yer alan "ve Belediyeler" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bölümün sonuna eklemeler yapılmıştır.
Devamını oku...
 
Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-14

Sirküler Tarihi: 31.01.2017

Konu: Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri


 

6770 sayılı Kanunun 28. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 72. maddede yer alan prim ertelemesi kapsamına giren özel sektör işverenlerimizin, 2016/Aralık ayına ilişkin sigorta prim borçlarının anılan maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarı, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 31/10/2017 tarihine kadar ertelenmiştir.

Sigorta primi borcu ertelemesinden 5510 sayılı Kanunun (4/1-a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri yararlanacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi kapsamında asgari ücret desteği hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre, ertelemeye esas tutar, asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70-TL (60 TL günlük SPEK tutarı * % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır.

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayına ait sigorta prim tutarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayı içerisinde SGK tarafından belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.

30.01.2017 tarihinde http://www.sgk.gov.tr internet adresinde yapılan duyuru aşağıdaki gibidir.

Devamını oku...
 
6770 Sayılı Kanun'la Yapılan Bazı Düzenlemeler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-13

Sirküler Tarihi: 27.01.2017

Konu: 6770 Sayılı Kanun'la Yapılan Bazı Düzenlemeler


27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan ve vergi mevzuatı kapsamındaki bazı düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

  1. 6770 sayılı Kanun'un 7.maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunu'nun Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna başlıklı13.maddesinin 1.fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri KDV'den istisna iken; ek olarak yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da istisna kapsamına alınmıştır. (Yürürlük Tarihi:27.01.2017)
  2. 6770 sayılı Kanun'un 8.maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunu'nun Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı 17.maddesinin 4.fıkrasının (p) ve (r) bendinde yapılan değişiklik aşağıda gösterilmiştir. (Yürürlük Tarihi:27.01.2017)
Devamını oku...
 
Sahte İnternet Siteleri ve E-Postalara Dikkat! PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No: 2017-12   
Sirküler Tarihi: 26.01.2017
Konu: Sahte İnternet Siteleri ve E-Postalara Dikkat!

25.01.2017 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden yapılan duyuru aşağıdaki gibidir.

SAHTE İNTERNET SİTELERİ VE E-POSTALARA DİKKAT!
Gelir İdaresi Başkanlığının adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak vergi iadesi ile borç ödeme işlemlerine ilişkin sahte e-postaların gönderildiği tespit edilmiştir.
Bu e-postalar ile, sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak, mükelleflerin kredi kartı bilgileri, şahsi bilgileri vb. ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Başkanlığımız ile ilgili her türlü işleminizi www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılmasına dikkat edilmelidir.
Vergi İadesi ve borç tutarlarının belirtildiği elektronik postaları dikkate almayınız.
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi iadesi işlemlerinde kesinlikle e-posta yolu ile bilgi talebinde bulunmamaktadır.
Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için, adli makamlara da iletilmesi önemlidir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
İşverenlerin 2016 Aralık Ayına Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Verme Süresi Uzatıldı PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No: 2017-11   
Sirküler Tarihi: 24.01.2017
Konu: İşverenlerin 2016 Aralık Ayına Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Verme Süresi Uzatıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı bir duyuru ile, 2016 Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesinin son gününü 25.01.2017 tarih ve saat 23:59'a kadar uzatmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
SGK e-bildirge İle İlgili Duyuru PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No: 2017-10   
Sirküler Tarihi: 24.01.2017
Konu: SGK e-bildirge İle İlgili Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı bir duyuru ile, aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlendiği e-bildirge programlarının İnternet Explorer üzerinden hizmet verdiği ve ikinci bir duyuruya kadar e-bildirge programı için Chrome ve FireFox tarayıcılarının kullanılmaması gerektiği duyurulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Kar Dağıtım Tablosuna İlişkin Hadler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-9   
Sirküler Tarihi: 11.01.2017
Konu: Kar Dağıtım Tablosuna İlişkin Hadler


Bilindiği gibi; 3 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı kriteri getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar.

Bu tutarlar 10 Sıra No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 2000 yılı için aktif toplamı 1,8 trilyon lira veya net satışlar toplamı 4 trilyon lirayı olarak belirlenmişti.

Aynı tebliğin sonunda parasal hadlerin, takip eden yıllarda Bakanlıkça ayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre; 2016 yılı aktif toplamı 14.613.300 TL veya net satışlar toplamı 32.473.700 TL'nı aşan mükelleflerin, temel mali tabloları yanı sıra ek mali tabloları da düzenlemeleri zorunludur. Bu mükelleflerin 2017 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine söz konusu tablolardan sadece kar dağıtım tablosunu eklemeleri yeterlidir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Nakit Sermaye Artırımı İndiriminde Dikkate Alınacak faiz oranı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-8

Sirküler Tarihi: 11.01.2017

Konu: Nakit Sermaye Artırımı İndiriminde Dikkate Alınacak faiz oranı


Bilindiği gibi nakit sermaye artırımına ilişkin indirim uygulaması 2015-47 ve 2016-20 sirkülerlerimizde açıklanmıştı.

6637 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (ı) bendine göre, sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ödenmiş veya çıkarılmış sermayelerindeki nakdi artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek kaydıyla indirim olarak dikkate alınabilecektir.

Buna göre; nakit sermaye artırımı indirimi uygulamasıyla ilgili olarak 2016 hesap dönemine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan % 13,57 olup, 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanan nakit sermaye artırımı indirim tutarı 2016 yılına ilişkin IV.Dönem Geçici Vergi Beyananmesi'nde ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde indirim olarak dikkate alınacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Devamını oku...
 
Ticaret Sicili Harçlarının Tahsili PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-7

Sirküler Tarihi: 09.01.2017

Konu: Ticaret Sicili Harçlarının Tahsili


Ticaret sicili harçlarının Odalarca tahsili ile ilgili uygulamanın başlatılmasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen yetkiye istinaden 9/1/2017 tarihinden itibaren İstanbul Ticaret Odasına da yetki verilmesi hususunda 06/1/2017 tarihli ve HK-17/2017-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır.

15 No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına, 16 Seri No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri ile İstanbul Ticaret Odası hariç diğer tüm ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarına ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiş bulunmaktadır.

Bu defa, İstanbul Ticaret Odasına da 9/1/2017 tarihinden itibaren ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiştir.

Bu kapsamda, yetkilendirilen ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odaları bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlüğü işlemlerine ilişkin olarak ticaret sicili harçları sadece söz konusu Odalar tarafından tahsil edilecek olup, vergi dairelerince bir tahsilat yapılmayacaktır.

Devamını oku...
 
Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-4

Sirküler Tarihi: 03.01.2017

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk


 

1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri

Bilindiği üzere GVK’nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerine göre ticari,zirai ve mesleki faaliyetlerde işle ilgili yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile orantılı seyahat ve ikamet giderleri kazançtan indirilebilmektedir.

GVK’nun 24/2 inci maddesine göre ise;

"Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur)"

Gelir Vergisi'nden istisnadır.

Ayrıca; 10.01.2016 tarihli ve 29589 sayılı Resmi Gazete'de ise “2016/8363 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” yayınlanmıştır.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 / 3

Pratik Bilgiler