ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2017 Yılı Sirkülerleri
2017 Sirkülerler
01.01.2017-30.06.2017 Tarihleri Arası Geçerli Çocuk Zammı Tutarları ve Kıdem Tazminatı Tavanı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-3

Sirküler Tarihi: 03.01.2017

Konu: 01.01.2017-30.06.2017 Tarihleri Arası Geçerli Çocuk Zammı Tutarları ve Kıdem Tazminatı Tavanı


01.01.2017-30.06.2017 döneminde geçerli çocuk zammı ve kıdem tazminatı tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak katsayılar, T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2017 tarih 27998389-010-06-02-66 sayılı, Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelge’sinde belirlenmiş olup, sirkülerimize eklenen genelgeye göre katsayılar aşağıdaki gibidir;

Devamını oku...
 
1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-2

Sirküler Tarihi: 03.01.2017

Konu: 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik


 

31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı (3.Mükerrer) Resmi Gazete'de Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No 1)'nde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ (Seri No :11) yayımlanmış olup, yapılan düzenlemeler aşağıda gibidir.

  • Ø 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanunun 55.maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 4.maddesine eklenen "ö" bendi ile belirli şartları taşıyan bölgesel yönetim merkezleri Kurumlar Vergisi'nden muaf tutulmuş olup, söz konusu tebliğ ile uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmıştır.
  • Ø Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazların üçüncü kişilere satışında 2 yıllık sürenin tespitine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
  • Ø 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6745 sayılı Kanun'la Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinin 1.fıkrasının "ı" bendine eklenen Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin işletilmesinden doğan kazançlara ilişkin istisna uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.
  • Ø Kurumlar Vergisi Kanunun 5/B maddesinde yer alan Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna uygulamasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
  • Ø 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanunun 56.maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinin 1.fıkrasına eklenen "j" bendine göre; geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla kurumlar tarafından finansal kiralama şirketlerine, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına  satışından ve kira süresi sonunda bu kurumlar tarafından devralınan kuruma devrinden doğan kazançlara ilişkin istisna olup, tebliğle ilgili istisnanın uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.
  • Ø Bilindiği gibi Ar-Ge indirimi uygulamasına ilişkin 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 6728 sayılı Kanunun 57 nci maddesi hükmü gereğince 9/8/2016 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmış olup, tebliğle bu duruma ilişkin açıklama yapılmıştır.
  • Ø Bilindiği gibi Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10.maddesinin "ğ" bendi kapsamında uygulanacak indirim kapsamında Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No 1)'nde yapılan açıklamalara ilişkin değişiklik yapılmıştır.
  • Ø Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesinde yer alan İndirim Kurumlar Vergisi Uygulaması maddesinde, 6745 sayılı Kanunu'nun 66.maddesiyle yapılan değişiklikle belirli şartlar dahilinde kullanılamayan ve devreden yatırıma katkı tutarında endeksleme uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
Devamını oku...
 
Reeskont Uygulamasında Dikkate Alınan Oran 31.12.2016 itibariyle %9,75 Olarak Değiştirilmiştir PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-1

Sirküler Tarihi: 02.01.2017

Konu: Reeskont Uygulamasında Dikkate Alınan Oran 31.12.2016 itibariyle  %9,75 Olarak Değiştirilmiştir.


 

31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği'ne göre; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 9,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen oranlar yayım tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Buna göre; 31.12.2016 itibariyle mevcut ileri vadeli senetler ve çeklerin (31.12.2017 tarihine kadar) reeskont uygulamasına konu edilmesi halinde faiz oranı olarak % 9,75 oranı dikkate alınacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 3 / 3

Pratik Bilgiler