ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2017 Yılı Sirkülerleri Reeskont Uygulamasında Dikkate Alınan Oran 31.12.2016 itibariyle %9,75 Olarak Değiştirilmiştir
Reeskont Uygulamasında Dikkate Alınan Oran 31.12.2016 itibariyle %9,75 Olarak Değiştirilmiştir PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-1

Sirküler Tarihi: 02.01.2017

Konu: Reeskont Uygulamasında Dikkate Alınan Oran 31.12.2016 itibariyle  %9,75 Olarak Değiştirilmiştir.


 

31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği'ne göre; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 9,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen oranlar yayım tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Buna göre; 31.12.2016 itibariyle mevcut ileri vadeli senetler ve çeklerin (31.12.2017 tarihine kadar) reeskont uygulamasına konu edilmesi halinde faiz oranı olarak % 9,75 oranı dikkate alınacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler