ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2017 Yılı Sirkülerleri 01.01.2017-30.06.2017 Tarihleri Arası Geçerli Çocuk Zammı Tutarları ve Kıdem Tazminatı Tavanı
01.01.2017-30.06.2017 Tarihleri Arası Geçerli Çocuk Zammı Tutarları ve Kıdem Tazminatı Tavanı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-3

Sirküler Tarihi: 03.01.2017

Konu: 01.01.2017-30.06.2017 Tarihleri Arası Geçerli Çocuk Zammı Tutarları ve Kıdem Tazminatı Tavanı


01.01.2017-30.06.2017 döneminde geçerli çocuk zammı ve kıdem tazminatı tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak katsayılar, T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2017 tarih 27998389-010-06-02-66 sayılı, Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelge’sinde belirlenmiş olup, sirkülerimize eklenen genelgeye göre katsayılar aşağıdaki gibidir;

-   Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde aylık katsayı (0,096058)

-   Taban aylığı katsayısı (1,503595),

-   Yan ödeme katsayısı (0,030462)

Bu katsayılara göre belirlenen çocuk zammı tutarları ve kıdem tazminatı tavanına ilişkin tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

Çocuk Zammı

G.V.K’nun 25/4. maddesine göre, hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen miktarları aşmamak kaydı ile gelir vergisinden müstesnadır. Bu tutarlar;

Yaş

Tutar

0-6 yaş arası her çocuk için (500 x 0,096058)

48,03

7 Yaş ve büyük çocuklar için (250 x 0, 0096058)

24,01

olarak uygulanacak olup, istisna kapsamında çocuk sınırlaması yoktur.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdi sona erenlere her bir hizmet yılı için (ve yıl kesri için kıst esasta) verilebilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı 01.01.2017– 30.06.2017 dönemi için 4.426,16 TL’dır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler