ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Anasayfa 2017 Yılı Sirkülerleri Kar Dağıtım Tablosuna İlişkin Hadler
Kar Dağıtım Tablosuna İlişkin Hadler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-9   
Sirküler Tarihi: 11.01.2017
Konu: Kar Dağıtım Tablosuna İlişkin Hadler


Bilindiği gibi; 3 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı kriteri getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar.

Bu tutarlar 10 Sıra No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 2000 yılı için aktif toplamı 1,8 trilyon lira veya net satışlar toplamı 4 trilyon lirayı olarak belirlenmişti.

Aynı tebliğin sonunda parasal hadlerin, takip eden yıllarda Bakanlıkça ayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre; 2016 yılı aktif toplamı 14.613.300 TL veya net satışlar toplamı 32.473.700 TL'nı aşan mükelleflerin, temel mali tabloları yanı sıra ek mali tabloları da düzenlemeleri zorunludur. Bu mükelleflerin 2017 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine söz konusu tablolardan sadece kar dağıtım tablosunu eklemeleri yeterlidir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler