ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
Anasayfa VERGİ HİZMETLERİ Tam Tasdik İşlemleri
Tam Tasdik İşlemleri PDF Yazdır e-Posta

TAM TASDİK HİZMETLERİ

Tam tasdik hizmeti ile, müşterilerimizin muhasebe kayıtlarının ve vergi hesaplamalarının vergi mevzuatına uygunluğu teyit edilmekmektedir. Bu hizmetimiz ile Vergi idaresi tarafından yapılacak vergi incelemelerinde ortaya çıkabilecek vergisel riskleri asgari seviyeye indirilmektedir. Tam tasdik hizmeti ile ayrıca vergi mükellefleri tarafından vergi kanunlarının yanlış ve eksik yorumlanmasının önüne geçilmesi amaçlanmakta olup, yanlış uygulamalar sonucu ortaya çıkabilecek hatalı uygulamalar düzeltilmektedir. Ayrıca varsa vergisel avantajlardan müşterilerin yararlanması sağlanmaktadır.

Tam tasdik hizmeti denetimi, vergi otoritesi tarafından yayınlanmış tam tasdik standartları esas alınarak, kaynak ekonomik olaylardan ve kanıtlayıcı belgelerden hareketle, en detaylı şekilde ve sürekli olarak yapılır. Bu çalışmamızın sonucunda, şirketlerin vergi beyannamelerinin ve buna ekli mali tabloların ilgili vergi düzenlemeleriyle uyumlu hale getirilerek hazırlanan tasdik raporu mükellefin vergi dairesine sunulur.

Bu hizmet kapsamında aşağıdaki hizmetler ayrıca sağlanacaktır.

  • Firma işlemlerinin vergi ve muhasebe ile ilgili diğer kurallara usul açısından uygunluğu,
  • Tespit edilen hataların düzelttirilmesi konusunda ara raporlar ile gerekli uyarıların yapılması,
  • Yıl sonu bilanço ve gelir tablosunun hazırlanmasına ve sunuş şeklinin tayinine nezaret etme,
  • Mali tablolarda yer alan bilgilerin doğruluğunun uygun tekniklerle kontrolü,
  • Revizyon çalışması sonunda yukarıda sıralanan hususlarda usul ve esas açısından eksiklik ve önerileri içeren 3 ‘er aylık rapor tanzim ederek yönetime sunulması,
  • Teşvikli yatırım harcamalarının kontrol ve tasdiki,
  • Enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş mali tabloların kontrolü,
  • Kurumlar vergisinde istisna tutulan kazançların tespit ve tasdiki,
  • Yıl sonu bilanço, gelir tablosu ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Tasdiki,
  • Tam tasdik raporunun süresinde Vergi Dairesine teslimi

Denetim hizmetlerimiz, konusu ile ilgili önemli bir deneyime sahip bulunan YMM H.İbrahim TORUN ile birlikte yeterli sayıda denetçiden oluşan ekibimiz tarafından verilmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıda yer alan telefon ve mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 

H.İbrahim Torun
YMM
Tel: 90 312 446 9205
Fax: 90 312 446 9204
e-mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Mailing Address:
Bagimsiz Analiz YMM A.Ş.
Mustafa Kemal Mah. 2152. Sokak
No:2 K:8 D:16
Cankaya Ankara Turkey

 

Pratik Bilgiler