KEP Uygulama Zorunluluğu ve E-TUYS İşlemleri

16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile  ile yatırımcıların  KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hesabı temin etmeleri ve bu hesapları üzerinden kendileri adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

2020-63 Monthly Financial/Tax Regulations Summary in Turkey (May 2020)

May 2020 was very busy in terms of financial agenda, because of the pandemic lots of expected arrangements were made and we are expecting June to be much busier month as well in tax, financial, monetary and economic agenda even the Summer is coming. Let’s briefly start with the headings and then examine the details. We will submit information about tax, customs, social security obligations, banking and financial issues, incentives and other related subject below.